Op dinsdag 4 december jl. heeft het bestuur van KHN Edam Volendam een bestuursvergadering gehouden, en wel bij Restaurant Le Pompadour Haven 142, 1131 EW Volendam. Wat kwam er zoal ter sprake?

Inspiratietour Amsterdam-Noord groot succes!

Op dinsdag 20 november heeft KHN Edam Volendam een bezoek gebracht aan Amsterdam-Noord om inspiratie op toen bij de mooie horeca gelegenheden aldaar. Deze tour was een groot succes! In de loop van 2019 zal er weer een inspiratietour georganiseerd worden. Wij houden u op de hoogte!

Verslag Algemene Ledenvergadering

Voorafgaand aan de inspiratietour heeft KHN Edam-Volendam de algemene ledenvergadering gehouden. Het verslag van deze vergadering vindt u bijgaand (u dient te zijn ingelogd om het verslag in te kunnen zien).

Nieuwe bestuursleden

Cornell Tol van Drinkz Volendam en Niels Veerman van ’t Havengat zijn toegetreden tot het bestuur van KHN Edam Volendam. Cornell en Niels volgen Kees Jonk en Johan Bond op. Kees heeft besloten buiten de horeca verder te gaan. Johan heeft zijn bestuurstijd erop zitten en heeft tijdens de ALV een oorkonde ontvangen als lid van Verdienste als dank voor zijn jarenlange inzet.

LEF start 1 januari

LEF is een programma om bewustwording en verandering te creëren bij jongeren wat betreft voornamelijk drank- en drugsmisbruik. Vanaf 1 januari 2019 zal dit programma starten. Dat betekent dat de gemeente zwaar zal optreden tegen drank- en drugsoverlast. Een belangrijk punt in deze discussie is het inzetten van drugshonden in de horecazaken. De horecaondernemers zijn erg bereidwillig en zwaar tegen het gebruik van drugs, maar willen graag weten wat het beleid is en de sancties zijn wanneer er drugs aangetroffen wordt. KHN Edam Volendam is in gesprek met de gemeente om dit boven tafel te krijgen.

Een tool die KHN biedt op het gebied van drugsherkenning is een workshop op 15 januari.

Eerlijk speelveld
Omdat KHN Edam Volendam merkt dat de gemeente paracommercie niet uit zichzelf aanpakt, heeft het bestuur besloten weer te starten met het indienen van handhavingsverzoeken aan het adres van beoogde overtreders. De gemeente heeft eerder verzocht dit on-hold te zetten, omdat het op orde gebracht moest worden. Het bestuur is van mening dat dit te lang duurt en gaat over tot actie.

Kermis
Op 29 november is er een evaluatie geweest over de kermis 2018. Over het algemeen was iedereen tevreden. Voor 2019 is men echter aan het onderzoeken in hoeverre het mogelijk is overdekkingen aan te brengen. Dit om de grote mensenmenigte aan te kunnen bij een weersomslag.

Horecabeleid
KHN Edam Volendam heeft een brief verzonden aan de gemeente om vanaf de start van het schrijven van een horecabeleid hierbij betrokken te worden.

Evaluatie Sinterklaasintocht
Voorafgaand aan de Sinterklaasintocht hebben de gemeente en KHN Edam Volendam een brief verzonden aan de horecaondernemers met het verzoek het schenken van alcohol te beperken. Ervaring leerde dat in de jaren hiervoor te veel en te vroeg geschonken werd tijdens dit kinderfeest. De horeca heeft zich hier goed aan gehouden! KHN wil iedereen hiervoor bedanken.

Op donderdag 10 januari a.s. om 10.00 uur vergadert uw bestuur weer. Heeft u onderwerpen voor onze bestuursvergadering of vragen over bovenstaande? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Heeft u de Facebook van KHN Edam Volendam al geliked? Zegt het voort!