Op woensdag 5 december jl. heeft het bestuur van KHN Purmerend vergaderd bij Concordia, Koemarkt 45, Purmerend. Wat kwam er zoal ter sprake?

Fusie afdeling Purmerend en Waterland

KHN Waterland en KHN Purmerend hebben besloten te fuseren. Tijdens de bestuursvergadering is het bestuur hiermee akkoord gegaan. Voorafgaand heeft er een stemming plaatsgevonden onder de leden van KHN Waterland, die positief was. KHN zal nu een verzoek tot fusie sturen aan het landelijk bestuur. Wanneer dit akkoord gegeven wordt, zal de fusie vanaf 1 januari 2019 een feit zijn. Het basisbestuur bestaat dan uit:

Arwin Versteijne als voorzitter, Paul Verhoeven als penningmeester en Eelke van der Hak als secretaris. De overige bestuursleden zijn Marjolein de Reus en Isabelle de Roo. Maarten Schipper is adviseur. Mark Tessel, tot voorheen bestuurslid KHN Waterland, blijft actief in het bestuur van KHN Purmerend & Waterland.

Parkeren

KHN Purmerend spreekt al enige tijd haar ongerustheid uit over het gebrek aan parkeerplaatsen in Purmerend. Nu ook onder andere Het Lammetje binnenkort zal verdwijnen, wordt deze ongerustheid alleen maar groter. BIZ Koemarkt heeft hier onlangs een brief over verzonden aan de raad en KHN Purmerend ondersteunt dit voorstel. De brief vindt u hier.
De eerstvolgende keer dat we kunnen inspreken in de raad zullen we dit verder oppakken. Het maakt niet uit waar er parkeergelegenheid komt, áls het er maar komt.

15 januari nieuwjaarsreceptie

Noteer alvast in uw agenda! Op dinsdag 15 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats van 16.00 tot 17.30 uur. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de leden uit Waterland! De evenementencommissie is bezig met het vullen van deze bijeenkomst. We houden u op de hoogte! Aanmelden kan alvast via purmerend@khn.nl

Wat betekent Purmerend Werkt voor u?

Purmerend Werkt is een uniek non-profit evenement waarbij regionale bedrijven, scholen, scholieren, studenten, werkzoekenden en belangstellenden zich aan elkaar presenteren en is een combinatie van een bedrijvenbeurs en stage/ banenmarkt. Op zondag 27 januari 2019 is de binnenstad één grote bedrijvenmarkt met meer dan 5000 bezoekers. Voor meer informatie en aanmeldingen zie https://www.purmerend-werkt.nl/

Winters Purmerend

Winters Purmerend start! Heeft u al gezien wat er allemaal staat te gebeuren? U vindt alle informatie op https://winterspurmerend.nl/.

8 april Horecacongres Purmerend

Op maandag 8 april organiseert KHN Purmerend, samen met gemeente Purmerend een horecacongres in de Purmaryn. De gemeente zal de opening van het horecaseizoen inluiden en daarnaast zijn er workshops, wedstrijden, zal er veel kennis gedeeld worden en wordt het gewoon een gezellige middag en avond van 16.00 tot 21.00 uur.
Op 18 december is een volgend overleg over de invulling van het horecacongres.

Op maandag 14 januari om 11.00 uur vergadert uw bestuur weer. Heeft u onderwerpen voor onze bestuursvergadering? Laat het ons weten via purmerend@khn.nl

Facebook KHN Purmerend

Heeft u onze Facebookpagina al geliked? Klik hier