Zoals u ongetwijfeld weet werken KHN Gelderland en alle KHN afdelingen op de Veluwe samen binnen de VeluweAllantie. (veluweop1.nl) Hieruit volgen diverse projecten. EV Consult nodigt u namens Veluwe op 1 uit voor een workshop laadpalen.

Onderstaand treft u informatie aan vanuit EV Consult

Zoals u wellicht weet heeft Veluwe op 1, mede gelet op haar missie om de natuur te beschermen en te versterken, in mei 2018 een onderzoek uitgevoerd naar elektrisch vervoer op de Veluwe. N.a.v. dit onderzoek is besloten om een traject op te starten met als doel op korte termijn laadpalen te realiseren. Hiervoor organiseren wij binnenkort een workshop waar ik u graag voor uitnodig. Hieronder licht ik kort onze opdracht en de inhoud van de workshop toe.

Onze opdracht

Wij helpen Veluwe op 1 om de (toekomstige) laadbehoefte in kaart te brengen, zodat een robuust laadnetwerk kan worden uitgerold. Daarnaast werken wij, in overleg met geïnteresseerde samenwerkingspartners, een pilotvoorstel uit, waardoor versnelde realisatie van ca.10 laadpunten kan plaatsvinden. Deze uitrol dient als pilot voor de realisatie van de overige laadpunten op de Veluwe.

Voordelen van deze aanpak

  • Kosteneffectieve oplossing: door met de verschillende samenwerkingspartners toe te werken naar realisatie van laadpalen, ontstaat schaalgrootte op de langere termijn en dus een kosteneffectieve oplossing.
  • Samenwerkingspartners zijn voorbereid op de groei van elektrisch vervoer, zonder dat ze zelf veel tijd hoeven te besteden aan uitzoekwerk en de installatie van de laadpalen.Wij organiseren op 18 februari, tussen 13.00-15.00u (locatie volgt) een workshop voor de ondernemers op de Veluwe, waarin wij ingaan op de te verwachten groei van elektrisch vervoer, de realisatie van laadinfrastructuur, de laadbehoefte op de Veluwe in 2025 en de pilot. Graag hoor ik van u of u aanwezig bent bij de workshop.

Contactpersoon EV Consult

Bibi Fabius
b.fabius@evconsult.nl
06 55 45 40 49