Ben jij erbij? We hebben veel nieuws om met jullie te delen, daarom gesplitst in drie delen: 1.Koffie-uurtje 2.Update vanuit de gemeente 3.Wat mag er vanaf 1 juni?

'Koffieuurtje’ neem je eigen koffie mee..
Maandag 18 mei om 09:00 uur hebben we een digitaal koffieuurtje ingepland, zodat we even met elkaar kunnen sparren en waar je vragen kan stellen. Het bestuur van KHN Bernheze en de regiomanager René Nouwens zijn hierbij aanwezig. Je kunt inloggen bij het koffieuurtje via onderstaande link.

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 717 1502 6901
Password: 5y4mN8

Dat kan met je laptop, tablet of telefoon. Als je de link hebt aangeklikt, dan druk je op Zoom openen en dan kom je automatisch in de meeting.

Wat mag er vanaf 1 juni?
Vanaf 1 juni mogen we weer gedeeltelijk open, MITS het coronavirus voldoende onder controle is. Maar wat zijn de voorwaarden? Wat mag er binnen? En wat zijn de regels op het terras? De regiomanager zal daar waar mogelijk online in de meeting de vragen beantwoorden.

De ondernemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de regels op zijn locatie(s). Hij mag de gast die zich niet aan de regels houdt de toegang ontzeggen of verwijderen. Het is noodzakelijk de regels kenbaar te maken en het eigen toezicht te organiseren.

KHN zal het protocol met posters e.d. ondersteunen die ook voor alle leden beschikbaar worden. In zijn algemeenheid geldt dat voor de vragen naar meer of anders toestaan dan uit de Kamerbrief blijkt, als antwoord hebben: dat kan helaas nog niet!

Van de gemeente hebben wij onderstaande bericht ontvangen
Via deze weg willen wij alle horeca ondernemers in Bernheze informeren. Ik wil jullie dan ook vragen om onderstaande informatie onder jullie leden te verspreiden. Wij zullen dit ook op onze website gaan plaatsen voor o.a. horeca ondernemers die geen lid zijn van KHN. Wij begrijpen dat het een hele moeilijke periode is voor alle horeca ondernemers daarom willen we als gemeente jullie op onderstaande twee punten tegemoet komen.

We zijn voornemens om net zoals in de regio de huur voor gemeentegrond t.b.v. terrassen voor het jaar 2020 met 50% verminderen (voor de reguliere verhuur gronden t.b.v. terrassen op gemeente grond waarvan de vordering al bestaat). Dit zal volgende week dinsdag in het college besproken worden.

 • Vanuit de gemeente Bernheze zal er ruimhartig worden omgaan met het vergroten van de terrassen om op 1 juni 2020 te kunnen voldoen aan de richtlijnen die het RIVM stelt. Dit zal wel onder de volgende uitgangspunten gebeuren:
  • Richtlijnen RIVM moeten ten alle tijden opgevolgd worden, op dit moment:
   • Alle gasten moeten plaatsnemen aan een tafel
   • Mensen (gasten en personeel) houden 1,5 meter afstand van elkaar
  • Terrassen op gemeentegrond mogen vergroot worden om te kunnen voldoen aan de richtlijnen, maar er mogen geen extra tafels/zitplekken worden gecreëerd. Er mag dus meer gemeentegrond gebruikt worden om hetzelfde aantal tafels te kunnen gebruiken.
  • Voor het vergroten van het terras is geen vergunning nodig. Wel moet alle plannen m.b.t. het vergroten van uw terras bij de gemeente tijdig worden aangeleverd. (Het is aan de ondernemer zelf om te beoordelen of ze kunnen voldoen aan de richtlijnen die het RIVM stelt dit wordt niet getoetst door de gemeente).
   • Er zullen geen leges in rekening worden gebracht;
   • Als er voor het vergroten van het terras een stuk gemeentegrond nodig is zal er voor dit stuk extra grond geen huur in rekening worden gebracht;
   • Ga indien nodig met andere (horeca)ondernemers in overleg om plannen op elkaar af te stemmen.
  • Het gedogen van de grotere terrassen is niet voor altijd, er zal worden gekeken tot wanneer deze gedoog constructie nodig blijkt te zijn.
  • Er moet ruimte over blijven om voetgangers langs terrassen te geleiden, zodat zij niet over de rijbaan hoeven te lopen. Dit geldt zeker voor mindervaliden.
  • Geen terrassen op loopstroken die voorzien zijn van ribbelmarkering. Dit zijn geleide stroken voor slechtzienden (contrast wit op donkere ondergrond) en voor blinden (met stok)
  • Geen obstakels bij kruispunten of inritten. Het overzicht bij het in en uitrijden moet voldoende zijn.
  • Er mag geen (onnodig) overlast worden gecreëerd voor omwonende.
  • De voorwaarden/beleidsregels die in het huidige terrassenbeleid staan blijven van kracht.

Let op: De ondernemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de RIVM regels op zijn locatie(s).

De ondernemer mag de gast die zich niet aan de regels houdt de toegang ontzeggen of verwijderen. Daarom is het noodzakelijk de regels kenbaar te maken en het eigen toezicht te organiseren. Koninklijke Horeca Nederland kan het protocol met posters e.d. ondersteunen.

Invullingen waaraan de ondernemers kunnen denken om te voldoen aan de richtlijnen zijn o.a.:

 • Huisregels duidelijk kenbaar maken door bijvoorbeeld posters/borden;
 • Gasten verplicht een tafel ook voor het terras laten reserveren;
 • Gastvrouwen/hostessen bij het terras neerzetten om gasten te informeren/verwijzen;
 • Verplicht gasten laten pinnen;
 • Zorgen voor duidelijke eenrichtingsroutes.

Bovenstaande gedoog constructie is onder voorwaarden dat de rijksoverheid geen andere maatregelen oplegt om het coronavirus te bestrijden. Deze maatregels zijn en blijven leidend.

Samen moeten we ervoor zorgen dat we in Bernheze deze moeilijke tijd door komen.

Als er nog vragen zijn bij de ondernemers dan kunnen ze deze het beste op de mail zetten naar gemeente@bernheze.org t.a.v. S. Scholte.

Ken je een niet KHN collega, zet deze e-mail door naar hem/haar, we moeten het samen doen, wees welkom!

Zien wij jullie online maandagochtend?

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens