De afgelopen jaren zijn Nederlanders gezonder gaan eten. We eten met z’n allen meer groente en fruit en minder vlees. En drinken minder suikerhoudende dranken als frisdranken en vruchtensappen en ook minder alcohol. Dit is een goede ontwikkeling, want het helpt om overgewicht en chronische ziekten te voorkomen. Dit blijkt uit de nieuwste voedselconsumptiepeiling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Minder vlees

Het RIVM bracht het voedingspatroon onder ruim 4000 kinderen en volwassenen in kaart tussen 2007 en 2010 en vergeleek dat met de cijfers tussen 2012 en 2016. Uit de resultaten blijkt dat de consumptie van vlees de afgelopen jaren is gedaald. Per dag eten we ongeveer 100 gram vlees. Dat is 8% minder dan in de periode 2007-2010. Minder rood en bewerkt vlees zorgt voor een lager risico op een beroerte, diabetes type 2 (suikerziekte), darmkanker of longkanker. Het is ook nog eens beter voor het milieu.

Meer fruit en groente

Nederlanders aten in de periode 2012-2016 bijna 120 gram fruit per dag, 8% meer dan in de periode 2007-2010. Ter vergelijking dat komt neer op 1 mandarijn per week of 2 appels per maand. Ook zijn we meer groenten gaan eten (+ 2,8%). Voor de preventie van chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde vormen van kanker, is een verdere stijging van plantaardige voedingsmiddelen gewenst.

Minder suikerhoudende dranken

Kinderen dronken in de periode 2012-2016 gemiddeld 620 ml suikerhoudende dranken per dag, bij volwassenen was dit 325 ml. De consumptie van suikerhoudende dranken daalde binnen deze periode bij kinderen en volwassenen. In 2015-2016 dronken kinderen ruime een halve liter suikerhoudende dranken per week minder dan in 2012-2014. Bij volwassenen daalde dit met 350 ml per week. De consumptie van suikerhoudende dranken verhoogt het risico op overgewicht en diabetes.

Minder alcohol

Nederlanders drinken gemiddeld 139 gram (bijna een glas) alcoholische dranken per dag. Jongens/mannen drinken meer alcoholische dranken (216 g/dag) dan meisjes/vrouwen (61 g/dag). Bier en wijn worden het meest gedronken. Hoogopgeleiden drinken vrijwel evenveel alcoholische dranken als laagopgeleiden. Nederlanders drinken bijna 20 procent minder alcohol dan bij de vorige meting 2007-2010, jongeren zelfs 30 procent minder.

Betekenis voor KHN

Vorige week heeft KHN het Nationaal Preventieakkoord ondertekent, waaronder ook het deelakkoord overgewicht. Op dit moment is 48% van de volwassen Nederlanders te dik en de verwachting is dat dit percentage verder stijgt. Om dat tegen te gaan, zijn verschillende maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken. Twee van de acties waar KHN zich hard voor gaat maken zijn:

  • KHN spoort horecaondernemers aan om meer groenten en minder vlees te serveren. Dit in samenwerking met Dutch Cuisine.
  • KHN moedigt haar leden aan om het drinken van water en suikervrije dranken te stimuleren ten opzichte van reguliere frisdranken.

Deze twee acties sluiten mooi aan bij de veranderingen die we zien in het voedingspatroon van de Nederlander. Meer informatie over het preventieakkoord is hier te vinden.