Veel ondernemers vragen zich af wat te doen met de oproep van de gemeente omtrent de verplichte melding als je als onderneming VIP tafels aanbiedt.

Veel ondernemers zijn het niet eens met de voorwaarde dat contante betalingen niet geaccepteerd mogen worden, maar uitsluitend girale betaling (ook voor genuttigde consumpties). Deze melding moet worden voorzien van een veiligheidsplan, waarbij wordt aangegeven hoe aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. Bekijk hier de brief die naar veel clubeigenaren is gestuurd. Het lijkt ons redelijk en slim dat je toch de melding doet als je het uitsluitend niet eens bent met de voorwaarde verbod contante betaling. Maak hiervan dan melding in het veiligheidsplan en verwijs naar de bezwaren die KHN Amsterdam hier eerder over heeft ingediend.

Achtergrondinformatie
Het college van burgemeester en wethouders streeft naar een zo veilig mogelijk uitgaansleven. De politie constateert dat VIP-tafels een aantrekkingskracht hebben op criminelen en ziet hierbij een aantal risico’s, zoals (excessief) geweld, rekrutering van jonge criminelen en witwassen. KHN is van mening en heeft dit ook eerder aangevoerd dat dit niet voldoende aannemelijk is gemaakt en de horecaondernemer niet het verlengstuk van justitie kan zijn. Tevens zijn er buiten de horeca veel meer bedrijven aan te wijzen waar grote sommen geld contant worden afgerekend en geen beperkingen gelden. Zolang contant geld een wettig betaalmiddel is moet het ook in de horeca geaccepteerd kunnen worden.

Volledigheidhalve onderstaand de nadere regels VIP tafels in de horeca:

  1. De exploitant houdt de verkoop van VIP-tafels te allen tijde in eigen hand.
  2. Bij de toegang tot het horecabedrijf worden gasten gevisiteerd door gecertificeerde beveiligingsbeambten conform de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
  3. Van alle VIP-gasten dient te worden vastgesteld dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
  4. Het VIP-gedeelte wordt afdoende in beeld gebracht door middel van camera’s. Camerabeelden worden tot ten minste 9 dagen bewaard. Indien er een incident heeft plaatsgevonden in het horecabedrijf, worden de camerabeelden ten minste tot 9 dagen na melding of aangifte van het incident bewaard.
  5. Rekeningen van en behorende bij de VIP-tafel dienen giraal te worden betaald; contante betalingen worden niet geaccepteerd.
  6. Flessen alcoholhoudende drank dienen in het gehele horecabedrijf giraal te worden voldaan.
  7. Waar het de veiligheidsmaatregelen betreft mogen VIP-gasten in geen geval een voorkeursbehandeling krijgen ten opzichte van de reguliere gasten.

Lees hier het bezwaar van KHN. KHN zal een proefprocedure starten als leden worden gehandhaafd op deze bepaling. Meld zo spoedig mogelijk als je wordt gehandhaafd op deze voorwaarden. Je kunt dit doen bij regiomanager Eveline Doornhegge, e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09.