KHN is voorzichtig over de extra steunmaatregelen voor de horecabranche. Daarin komen belangrijke van de door KHN ingebrachte punten uit het KHN-noodplan terug. Maar daarmee is niet alles ondervangen. Een update.

KHN heeft in haar noodplan dan ook vol ingezet op een aanvullend steunpakket. Het steunpakket van de overheid werd vorige week door het kabinet gepresenteerd. Zie Rijksoverheid voor een totaaloverzicht.

Now

De aanpassingen met terugwerkende kracht (Now1) en de nieuwe regels (Now2) zijn algemeen positief. Pijnpunt is dat de voordelen pas komen bij de eindafrekening en niet in de aanpassing van voorschotten.

KHN ziet graag ophogen van de bevoorschotting en ook terugwerkende kracht van het opslagpercentage 30 naar 40%.

  • De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart t/m mei. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt.
  • De aanpassing leidt enkel tot aanvullende compensatie bij subsidievaststelling, de bevoorschottingssystematiek van de NOW wordt niet aangepast.
  • De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering).
  • Omdat de bevoorschotting niet kan worden aangepast, zal de maatregel wel pas op het moment van subsidievaststelling effect hebben
  • Deze oplossing helpt overigens ook andere bedrijven en organisaties die een hogere loonsom hebben in de maanden maart, april en mei dan in januari, zoals werkgevers die na januari payrollers in vaste dienst hebben genomen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, een bedrijf overnamen of nieuw startte voor 1 maart 2020. Deze werkgevers moeten als een aanvraag eerder werd afgewezen opnieuw een aanvraag indienen. Zij worden door het UWV benaderd. Is niet eerder een aanvraag ingediend dan kan dit tot 6 juni 2020.

Belangrijk: de Now-subsidie zelf telt NIET als omzet om het omzetverlies te berekenen. De Tlv telt daar wel voor mee (zie hieronder).

Zie informatie Rijksoverheiden Rijksoverheid vraag en antwoord, UWVen Rvomet RVO vraag en antwoord.

NLleert

Positief. Binnen de horeca worden al veel online trainingen gedaan. KHN verzoekt een evenredig deel van het budget naar de personele krimp naar de horeca-activiteiten op dit vlak gaan.

Tvl

Via de Tvl-regeling kan een specifieke groep ondernemers opnieuw een tegemoetkoming/gift tot een maximum van €20.000 voor drie maanden aanvragen, waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen, zoals bijvoorbeeld de huur. Eerder werd aan bedrijven die beperkingen kregen opgelegd een gift van €4.000 toegekend. De aanvragen worden individueel bepaald op sbi-code, MKB tot 250 werknemers, omzet en lasten afgezet tegen het omzetverlies dat minimaal 30% moet zijn. De precieze uitwerking is in ontwikkeling.

KHN verzoekt toekenning naar de sbi-code van het betreffende bedrijfsonderdeel.

Fiscaal

De vele fiscale maatregelen zoals verliesverrekening, DGA-salaris verlagen, betaling aanslagen uitstellen, werkkostenregeling uitbreiden etc. zijn inmiddels doorgevoerd. De kredietgaranties zijn ook al verbeterd en worden verlengd. Dat merken de ondernemers ook.

Voor KHN blijft de zorg dat veel uitgestelde betalingen oplopen, daarom moet kwijtschelding tot de mogelijkheden gaan behoren.

Meer is nu nog niet bekend. De details van regelingen worden nu uitgewerkt

Wat moet er nog veranderen?

KHN blijft inzetten op verbeteringen van het steunpakket, o.a. met de volgende aanvullingen:

  • Het vergoeden van de transitievergoedingen van het UWV aan medewerkers bij corona-ontslag op economische gronden voor de betreffende sbi-codes.
  • Opschorten van de hoge premie WW voor 2020 en 2021 en het opschorten van de oproepbepalingen van de Wab zoals het verplichte urenaanbod bij een oproepovereenkomst.
  • We gaan graag in overleg met het kabinet over een robuust economisch herstelplan voor de sector voor de langere termijn, omdat het herstel maanden, zo niet jaren gaat duren.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens