Eind november bracht de gemeente Amsterdam het bericht naar buiten dat de politie inzet anders gaat organiseren vanwege personeelstekort. Dit artikel riep bij iedereen veel vragen op. KHN heeft tijdens haar overleg met de burgemeester om opheldering gevraagd.

De politie kampt met een groot personeelstekort. Het is al tijden een worsteling om de minimale bezetting in te vullen die nodig is om het reguliere werk binnen de districten te kunnen doen. De driehoek heeft daarom besloten om een aantal specifieke teams op te heffen, en deze mensen te gebruiken om de basisteams te versterken.

Alleen door de capaciteit opnieuw te verdelen, kan de gemeente ervoor zorgen dat overal in de stad voldoende politie zichtbaar aanwezig is op straat. Belangrijk hierin is duidelijk onderscheid te maken tussen de basiswerkzaamheden en de extra teams met een specifieke(re) opdracht binnen de gemeente. Deze tweede groep wordt tijdelijk her verdeeld.

De verwachting is dat de speciale horecateams hetzelfde werk blijven verrichten. In de horecaconcentratiegebieden blijven de horecaspecialisten actief en ook de horecatelefoon blijft hier bemand. In andere gebieden blijft de wijkagent het aanspreekpunt voor ondernemers.

Hoe exact de verschillende teams worden ingezet (met welke prioriteiten) wordt nog over gesproken. Hier wordt momenteel een plan voor gemaakt. Uiteraard wordt alles gemonitord en hoopt de burgemeester op termijn meer politiemankrachten te krijgen en in te kunnen zetten. Dit is echter nog maar de vraag of ze dat gaat krijgen.

Hoe de herverdeling en van politie exact vorm gaat krijgen is dus nog niet duidelijk, maar dat de politie zich minder bezig gaat houden met primaire handhaving en meer ingezet gaat worden bij openbare orde verstoring en opsporing van criminaliteit is een feit.

De primaire handhavingstaken liggen steeds meer bij de gemeente. Dat dit nog verre van ideaal is realiseren we ons en krijgt de nodige aandacht.

De burgemeester stelt het in deze fase erg op prijs dat wij signalen blijven melden.

KHN verzoekt iedereen om de samenwerking te blijven zoeken, en zo het problematiek van het tekort aan politie inzet, gezamenlijk aan te pakken.

Lees hier het gehele artikel van de gemeente Amsterdam.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens