Als werkgever ben je verplicht om maatregelen te treffen voor interne hulpverlening. Op grond hiervan moet je één of meer medewerkers aanwijzen als bedrijfshulpverlener. Deze medewerkers hebben de taak om in een situatie die de veiligheid of gezondheid in gevaar brengt, maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

De bedrijfshulpverlener heeft een voorpostfunctie voor de professionele hulpverleningsdiensten zoals de politie, brandweer en ambulancedienst. KHN Amsterdam biedt in samenwerking met Chubb Fire & Security een 1-daagse bhv-training met e-learning aan. Wij bieden deze training ook in het Engels aan.

Voor wie?
De training is bedoeld voor leden van KHN Amsterdam en hun medewerkers die hulpverleningstaken hebben bij calamiteiten en ongevallen. Op onze site kun je nagaan welke eisen worden gesteld volgens de wet.

Aan het einde van de training kun je:

 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen
 • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers/personen in het bedrijf of de inrichting
 • Op adequate wijze reageren bij calamiteiten in en rond het bedrijf en assisterend optreden bij het in gang zetten van de (hulpverlening)procedures

Programma
Ongeveer 7 werkdagen voorafgaand aan de trainingsdag ontvang je een e-mail met een oproep het e-learning programma te doorlopen. Deze e-learning duurt ongeveer drie uur. Het is de bedoeling dat je deze online toets met een positief resultaat voltooit. Daarna neem je deel aan de trainingsdag. Tijdens de trainingsdag controleert de instructeur of je de vereiste handelingen correct uitvoert.

De volgende onderwerpen komen zowel in theorie als praktijk aan bod:

 • Niet spoedeisende Eerste Hulp
 • Spoedeisende Eerste Hulp (inclusief AED)
 • Brandbestrijding
 • Ontruiming

Tijdens de module AED leer je op een verantwoorde wijze omgaan met de apparatuur.

 • Hartproblemen, kamerfibrilleren en het gebruik van defibrillatoren
 • Patiëntenzorg, ABC en het gebruik van de AED aan de hand van praktijkscenario’s
 • Problemen, oplossingen en overwegingen

Aanvang van de training is 09.00 uur (inloop 8.45 uur) en duurt tot 17.00 uur.

Certificaat
Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen (enige tijd na afloop van de training) het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’ digitaal. Per e-mail ontvangt de cursist instructies om het certificaat (in pdf formaat) te downloaden. Er wordt dus geen hard-copy certificaat of bhv-pasje verstrekt. Dit certificaat verschaft je als werkgever de garantie dat jouw bedrijfshulpverlener de basistaken kan uitvoeren. Het certificaat en/of diploma toont aan dat de cursist over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Wanneer? Donderdag 12 december 2019
Tijd? 09.00 - 17.00 uur
Waar? Hotel Casa, Eerste Ringdijkstraat 4 in Amsterdam

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden voor de cursus.

Kosten en betaling
Leden KHN Amsterdam en Amstelland € 135
Leden KHN (gevestigd) buiten Amsterdam € 150
Niet-leden € 200

Prijzen zijn per persoon inclusief broodjeslunch en exclusief btw. Na afloop van de cursus ontvang je een factuur.

De prijs is inclusief:

 • E-learning
 • Cursusboek NIBHV
 • Instructiemateriaal
 • Instructeurs
 • Trainingsunit/oefenobjecten
 • Brand- en blusstoffen/blusmiddelen
 • Beschermende kleding
 • Bhv-certificaat (digitaal te downloaden)

We zien je aanmelding graag tegemoet!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens