Enige tijd geleden hebben we als bestuur een brief naar de gemeente Delft verzonden met het verzoek tot een evaluatie en eventuele aanpassingen van het terrassenbeleid in de gemeente. Dit naar aanleiding van verschillende veranderingen binnen Delft, nieuwe ondernemers, nieuwe wensen, nieuwe locaties, onwerkbare situaties, lastig te handhaven situaties, etc.

De gemeente heeft aangegeven hierover met ons in gesprek te willen gaan. Niet tot doel om een nieuw terrassenbeleid te realiseren, maar wel om per situatie tot een oplossing te komen met de individuele ondernemers. Ons is gevraagd om een inventarisatie te doen van de huidige problemen op het gebied van het terrassenbeleid en dus willen we weten waar jullie tegenaan lopen en welke wensen jullie hebben met betrekking tot het terrassenbeleid. Aan jullie allen dan ook de vraag om ons hiervoor input te geven. Wij zullen dit doorzetten naar de gemeente.

Om een idee te geven voor de input, een aantal voorbeelden ter verduidelijking:

  • Uitbreiding van een gevelterras
  • (kleiner) winterterras
  • In de winter zou een halve terraszone moeten kunnen worden ingenomen. Beleid laat dit nu niet toe.
  • Nieuwvestiging van horeca waar slechts één meter uit de gevel mogelijk is. Wordt echter nu gedoogd dat zij 1.5 meter in gebruik nemen. Zou op de terraszonekaart moeten worden ingetekend, want er is ruimte.
  • Handboek voor materialen is onwerkbaar

Ideeën
Je kunt alle input mailen naar delft@khn.nl. Wij ontvangen je reactie graag voor 14 februari 2019. Indien er nog vragen zijn, kun je altijd even contact met ons opnemen.