De gemeente Harderwijk heeft op verzoek van KHN Harderwijk een pakket aan noodmaatregelen voor horecaondernemers gepresenteerd.

Een deel van de lokale lasten worden kwijtgescholden. Ook kunnen ondernemers op korte termijn renteloos uitstel krijgen voor betaling van lokale lasten. Alle dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020 en er hoeft niet om uitstel te worden gevraagd.

Waardering
KHN Harderwijk is blij deze maatregelen. Voorzitter KHN Harderwijk Ernst Schuurkamp: “We zijn blij met de de hulp die de gemeente ons nu biedt en met de waardering voor onze bedrijfstak die hier uit blijkt. Uiteraard blijven we in gesprek over of en hoe het maatregelenpakket kan worden uitgebreid.”