De minister van VWS is geschrokken van de lage cijfers van het landelijke nalevingsonderzoek. Hij vindt dat de naleving van de leeftijdscontrole flink omhoog moet en dat de burgemeester (meer) gebruik moet gaan maken van zijn bevoegdheid om hiertegen op te treden.

Om de burgemeester hierin in steunen is een handreiking handhaving ontwikkeld. Om de horecabedrijven te stimuleren om zorg te dragen dat de naleving van de leeftijdscontrole omhoog gaat is, heeft Objectief (het bedrijf dat voor de gemeente Harderwijk het jaarlijkse nalevingsonderzoek doet) de opdracht van het ministerie van VWS gekregen om te starten met een pilot (voor een tijdsduur van 1 jaar) om horecabedrijven te helpen met periodieke controles, zodat zij dit na verloop van tijd zelf kunnen gaan uitvoeren. Aan de gemeente Harderwijk is gevraagd om mee te willen doen aan de pilot. De kosten om mee te doen aan de pilot zijn 480 euro, exclusief btw per horecaondernemer, waarvan het ministerie de helft voor de ondernemer vergoedt.

Uit de resultaten van de vragenlijst die leidinggevenden hebben ingevuld vorig jaar nav het jaarlijkse nalevingsonderzoek, heeft meer dan de helft aangegeven behoefte te hebben aan meer controles en ondersteuning om de leeftijdscontrole beter uit te voeren.

Vriendelijke verzoek aan alle leden van KHN Harderwijk om mee te doen aan de pilot. Opgeven kan tot uiterlijk 18 maart via het e-mail adres m.engelgeer@harderwijk.nl .

Om onze gemeente te kunnen opgeven om mee te doen aan de pilot, zijn 20 horecabedrijven nodig die mee willen doen. Horecabedrijven die meedoen worden minimaal twee keer gecontroleerd in het jaar en krijgen tips om de naleving te verbeteren. Indien blijkt bij een controle dat de naleving niet is gelukt, zal nogmaals een controle worden gedaan. In het positieve geval worden twee controles gedaan, in het meest negatieve geval worden vier controles gedaan.

Uiteraard wordt nog meer gecommuniceerd hierover, maar voor nu is het belangrijk te inventariseren of en zo ja, hoeveel bedrijven belangstelling hebben om te bepalen of wij als gemeente Harderwijk ons kunnen aanmelden bij het ministerie voor de pilot.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens