Bedrijven die financiële transacties verwerken zijn verplicht om de identiteit van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ van hun klanten vast te stellen. Dit is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het gaat hierbij om de identiteit van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ de zogenaamde Ultimate Beneficial Owner (UBO). Om aan deze wet te voldoen sturen bedrijven hun klanten een registratieverzoek. Heb jij zo’n verzoek gehad, lever dan op tijd je gegevens aan, zodat jouw transacties verwerkt kunnen blijven worden.

In deze wet is bepaald dat je een persoon moet kwalificeren als UBO als:

  1. Hij/zij het uiteindelijke eigendom houdt of
  2. Hij/zij de uiteindelijke zeggenschap heeft

Heb je een registratieverzoek gehad? Lever je gegevens op tijd aan!

Verzekeraars maar bijvoorbeeld ook banken (verwerkers van debit- en creditcardtransacties) moeten hier dus wettelijk aan voldoen. Als jij als klant van zo’n bedrijf nog niet als UBO in hun administratie staat, kan je een verzoek krijgen om daarvoor (alsnog) de benodigde gegevens en documenten aan te leveren. Als je jouw gegevens niet op tijd en volledig aanlevert, kan dat betekenen dat de betreffende instelling jouw transacties niet meer mag verwerken en het transactieverwerkingscontract moet stopzetten. Lever de gevraagde gegevens dus op tijd en volledig aan.

Meer weten over Uitvoeringsbesluit Wwft?

In het Uitvoeringsbesluit Wwft staat verder welke personen als UBO dienen te worden aangemerkt.

  • Voor bv’s en nv’s is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap of degene die de zeggenschap uitoefent. Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25% regel.
  • Voor stichtingen en verenigingen is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% of meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging of de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
  • Voor de VOF, maatschap, CV en rederij is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25% of meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.

Ook natuurlijke personen met een kleiner belang kunnen als uiteindelijk belanghebbende worden aangemerkt, bijvoorbeeld omdat zij op andere wijze de uiteindelijke zeggenschap over een klant hebben.

Contract beëindigen? Bekijk de alternatieven

Wil je het contract met je bank of verzekeraar (vroegtijdig) beëindigen? Dan is dat gelijk een goed moment om je huidige contract nog eens onder de loep te nemen en te kijken naar alternatieven. Uiteraard moeten andere bedrijven ook de identiteit van hun UBO’s vaststellen. KHN Verzekeringen en Easy Payment Services (verwerking van pin- en creditcardtransacties) maken dit zo makkelijk mogelijk voor je.