De algemene ledenvergadering werd dit jaar gehouden bij strandpaviljoen Nautilus aan het strand van Egmond aan Zee. Punten die ter sprake kwamen waren o.a.

Financiën
Penningmeester Xander Kleijne geeft uitleg over de financiële situatie van KHN Heemskerk en Horeca Heemskerk. KHN heeft tijdens de Ledenraad besloten om de afdelingsbijdrage te wijzigen. Afdelingen tot 150 leden ontvingen een vergoeding van € 2.250,00. Vanaf 2020 ontvangen afdelingen een vaste bijdrage van € 1.250,00 aangevuld met een variabele bijdrage van € 11 per lid. De inkomsten zullen derhalve minder zijn, maar om e.e.a. te compenseren bestaat er een landelijke projectenpot om bijvoorbeeld een BHV cursus mee te kunnen financieren. De eigen bijdrage voor 2019 en 2020 wordt middels een stemming wederom vastgesteld op € 40,00 per lid.

Ook Horeca Heemskerk is financieel gezond. Alle routes van 2019 hebben meer verkochte stempelkaarten opgeleverd dan de edities van 2018.

Kascommissieleden Sander Koenekoop en Vincent Meurs hebben de cijfers gecontroleerd en in orde bevonden en stellen zich beschikbaar voor de kascontrole van volgend jaar, waarvoor dank.

Kermis
Er is tussen de gemeente Heemskerk en KHN Heemskerk 2 maal overleg geweest omtrent de verduurzaming van de kermis. De gemeente wil af van de plastic wegwerpbekers. Het bestuur is bereid mee te denken. Een optie zou kunnen zijn door gebruik te maken van PLA bekers waarbij KHN Heemskerk de gemeente zal vragen om compensatie d.m.v. een financiële bijdrage. Het bestuur krijgt het mandaat om e.e.a. in werking te zetten.

Op 10 juli jl. heeft de loting voor de exploitatie kermistenten 2020 t/m 2022 plaatsgevonden. De wijze van loting en met name de voorwaarden staan ter discussie en dienen vernieuwd te worden. Besloten wordt een werkgroep samen te stellen om de nieuwe spelregels op te stellen. Ieder lid van KHN Heemskerk krijgt een uitnodiging om zitting te nemen in deze werkgroep.

Routes en Heemskerk Live
De routes zijn over het algemeen goed verlopen. Jack”s geeft aan tijdens de Herfstbockbierroute veel overlast te hebben en vraagt zich af of er geen andere opzet mogelijk is. Zo wordt het idee geopperd om een Bockbierdag in een soort festivalsetting, bijvoorbeeld in een grote feesttent of in de kerk in het centrum te organiseren. Het bestuur staat hier positief tegenover, maar dan dient er wel een concreet plan van aanpak te worden ingediend. Aangezien er in het verleden een enquête is geweest, waarin er voor de huidige opzet is gekozen, wordt besloten om deze opzet van de 3 routes het komende jaar nog te handhaven.

De data voor de routes in 2020 zijn vastgesteld:
Lentebockbierroute: zondag 22 maart, zondag 29 maart en het weekend 3, 4 en 5 april.
Wijnroute: zondag 24 mei, zondag 31 mei en het weekend 5, 6 en 7 juni.
Herfstbockbierroute: zondag 4 oktober, zondag 11 oktober en het weekend 16, 17 en 18 oktober.

Verslag Regulier Horeca Overleg met de Gemeente Heemskerk
Er heeft een pilot verruiming openingstijden terrassen plaatsgevonden. De enquête draagvlakmeting is voor KHN Heemskerk een grote inspanning geweest en heeft een positief resultaat opgeleverd. Er bestaat nog onduidelijkheid wanneer hier een klap op gegeven wordt door de gemeente door de verruimde tijden vast te leggen in de apv. Het aantal m2 met horecabestemming binnen de gemeente is besproken. Zie hiervoor de bijgevoegde memo.

Koningsnacht/dag wordt door de gemeente Heemskerk als 1 evenement gezien. Het staat iedere ondernemer in principe vrij om een evenementvergunning aan te vragen. Brafoer heeft inmiddels een vergunningaanvraag gedaan en is van mening dat zij recht heeft op exploitatie en er geen aanvraag mag worden gedaan door andere partijen. Indien er anders besloten wordt zal Brafoer zich uit het collectief onttrekken. Vooralsnog wordt er geen actie ondernomen en wordt er afgewacht of er nog inschrijvingen worden gedaan.

Nieuws en actualiteiten van regiomanager Miriam Geerlings
Miriam neemt kort enkele zaken door die binnen KHN actueel zijn:

  • De rookruimtes worden tot 1 april 2020 gedoogd, na deze datum zullen er sancties volgen.
  • De WAB zal grote impact hebben op de horeca. Op 26 november a.s. vindt de Strandbeurs plaats in Aalsmeer, waar een jurist arbeidsrecht vragen van horecaondernemers kan beantwoorden over de WAB. Voor meer info, zie hiervoor de bijgevoegde memo.
  • Op 17 december is er een inspiratie-kennisdag strandbebouwing in de SunSeaBar op het strand van Wijk aan Zee
  • Tenslotte vindt de Ledenraad plaats op 10 december a.s. Rob Baltus zal namens de (bestuurs)leden vragen stellen. Miriam stelt de navolgende vragen: Hoe wordt de tijdsduur afgifte vergunningen ervaren? Is de lokale zichtbaarheid voldoende? Welke ledenvoordelen van KHN worden er gemist? Welke speerpunten verdienen volgens de aanwezigen de meeste prioriteit?

Bestuursuitbreiding
Aangezien het bestuur momenteel uit 4 personen bestaat, is het wenselijk om een of meer personen extra te laten toetreden tot het bestuur. Arjan Sierhuis (Laurentz voorheen Nozem en de Non), Arjan van Marm (19e en Brafoer voorheen In De Kas) en Jack Verduin (Jack’s) hebben aangegeven eventueel zitting te willen nemen in het bestuur. Sander Koenekoop (Family) wil op de reservelijst. Besloten wordt om deze heren uit te nodigen voor het bijwonen van de bestuursvergaderingen in 2020.

De data van deze bestuursvergaderingen, welke plaatsvinden in Restaurant Twaalfmaat zijn:
Donderdag 27 februari
Donderdag 14 mei
Donderdag 17 september
Donderdag 19 november met aansluitend de algemene ledenvergadering

Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen en de voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en in het bijzonder Michiel Gooijer voor het ter beschikking stellen van de vergaderruimte en de heerlijke lunch in Nautilus, Egmond aan Zee.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens