Op woensdag 3 juli jl. heeft het bestuur van KHN Purmerend vergaderd bij Proeflokaal Bakker, Koemarkt 44 in Purmerend. Wat kwam er zoal ter sprake?

14 oktober Gastvrij Waterland
Staat het al in jouw agenda? Op 14 oktober vindt het horecacongres plaats vanaf 15.00 uur in de Purmaryn. Meer informatie vind je hier.

Save the date | 11 november horecatour naar Haarlem
Op 11 november reizen de leden van KHN Purmerend en KHN Zaanstreek af naar Haarlem voor een horecatour. We bezoeken onder andere een befaamde brouwerij, een ijsmaker, een geheel biologische horecazaak met een rookvrij terras en een kas. Kortom, inspirerende mensen en locaties! We zijn de hele dag op weg en worden gebracht en gehaald! Deze beleving vraagt een eigen bijdrage van 100 euro per persoon. Aanmelden kan via purmerend@khn.nl.

Wat doet KHN Purmerend?
In vorig verslag stond een overzicht met de activiteiten van KHN Purmerend. De afdeling is nu bezig om vanuit deze activiteiten doelstellingen te omschrijven en dossiers aan personen toe te wijzen.

Openstaande facturen afdelingsbijdragen
Er zijn een aantal facturen betreffende de afdelingsbijdragen die nog open staan over 2018 en 2019. Binnenkort ontvangen deze ondernemers een herinnering. Waarschijnlijk komt dit omdat voorheen de afdelingsbijdrage bij de contributie werd gefactureerd in 1 factuur. Echter is dat fiscaal niet meer mogelijk en moeten deze bedragen gesplitst worden. Vandaar dat je een factuur krijgt voor de contributie voor het lidmaatschap en een factuur voor de afdelingsbijdrage. Van deze bijdrage voert het bestuur de activiteiten uit zoals eerder beschreven, zie in de bijlage.

Collectieve Horeca Ontzegging
De leden van KHN Purmerend zijn aangesloten bij het collectieve horeca ontzeggingenbeleid (CHO). Dit betekent dat wanneer een ondernemer overlast ervaart van een bezoeker, hiervoor een ontzegging kan worden afgegeven voor een bepaalde tijd. De betreffende persoon krijgt een toegangsverbod voor de aangesloten horecagelegenheden. Er zijn een aantal zaken verandert vanwege de wet op de privacy, dus heeft het bestuur besproken hoe dit op dit moment te organiseren om de veiligheid te blijven waarborgen.

Toeristisch beleid
In diverse steden is het toeristisch beleid omschreven; welke groei willen we zien in toerisme, wat zijn de highlights, hoe komen de toeristen hier, hoe houden we ze zo lang mogelijk hier, etc. In Purmerend is dit nog niet omschreven. KHN Purmerend zal dit in een volgend ambtelijk overleg bespreken.

Op woensdag 4 september om 10.00 uur vergadert jouw bestuur weer. Heb je onderwerpen voor onze bestuursvergadering en wil je die inbrengen? Laat het ons weten via purmerend@khn.nl.

Facebook KHN Purmerend
Heb je onze Facebookpagina al geliked? Klik hier