Op dinsdag 3 december jongstleden heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam een bestuursvergadering gehouden, en wel bij Restaurant Le Pompadour in Volendam. Wat kwam er zoal ter sprake?

Overleg supportersvereniging FC Volendam
Een aantal keer per jaar komt het verzoek vanuit de supportersvereniging FC Volendam om de supporters van de bezoekende vereniging te ontvangen op de Dijk. De ondernemers staan hier vaak niet positief tegenover omdat ze te kort van tevoren worden geïnformeerd om maatregelen te kunnen treffen. Het termijn waarop KHN hierover op de hoogte wordt gebracht is te kort. De horeca wil uiteraard graag gastvrij zijn en er een feest van maken, maar de gelegenheid wordt vaak niet gegeven om het goed te kunnen organiseren. Maurice Roelandschap en Piet Kemper van FC Volendam zijn aanwezig geweest bij de bestuursvergadering om hierover te overleggen. Zij staan open voor meer contact en overleg voorafgaand aan de wedstrijden of zelfs voorafgaand aan het seizoen. Dit wordt voorgelegd aan de gemeente.

Horecaoverleg
4 december is er een verlengd en verbreed horecaoverleg gepland. Belangrijk punt op de agenda wordt het LEF programma met de narcoticahond. De afdeling heeft twijfels over de werkzaamheid van de maatregelen. We zullen een volgende keer hier verslag van doen.

16 december Regiovergadering
Siem Kees Slegt heeft zitting genomen in de regiocommissie. Deze commissie bereid regiovergadering en de ledenraad voor. Een aantal vragen vooraf vanuit de regiovergadering:

  • Hoe gaat het met het aanvragen van vergunningen: hebben we het binnen 6 weken binnen? Nee lukt nooit, maar het gaat wel goed in overleg.
  • Hoe moet KHN landelijk zich positioneren in de lobby en speerpunten: voornamelijk de veranderingen in de WAB is een belangrijk punt. Is hier vanuit KHN genoeg aan gedaan? Ivo geeft aan dat er heel veel aan is gedaan, gezamenlijk met MKB, VNO-NCW etc. Kijk hier voor meer informatie.
  • Gelijk speelveld blijft een aandachtspunt.
  • Hoe krijgen we voor elkaar dat de leden doorkrijgen dat iets heel belangrijk is.
  • Wanneer er punten zijn, moet het ingebracht worden bij de regiovergadering, zodat het landelijk opgepakt kan worden.

Danny oppert om ééns in het jaar gezamenlijk met de omringende gemeenten een brainstorm te hebben; bijvoorbeeld over LEF. Siem Kees vraagt de regio’s tijdens de regiovergadering of er interesse is.

Oproep KHN appgroep
Er is een horeca-app groep waar belangrijk nieuws in wordt gedeeld. Wanneer ondernemers hier niet in staan, graag naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer doorgeven aan edamvolendam@khn.nl.

Economisch platform en workshops
Begin 2019 zijn het Economisch Platform, ondernemers, het onderwijs en de gemeente samen gestart aan een bijzonder traject: Onze Economische Toekomst 2040. In dit traject bepalen ze samen de uitgangspunten voor de economie richting 2040. Wat worden onze topsectoren in 2040? Waar onderscheiden we ons in? Hoe zorgen we ervoor dat het onderwijs en ondernemen nog beter op elkaar zijn afgestemd? Wat kunnen we nu al doen om onze economie ook in 2040 te laten bruisen?

Tijdens de startbijeenkomst in de Triade en de inspirerende ThemaCafés bij ondernemers ‘thuis’ zijn verrassende ideeën en mooie samenwerkingen ontstaan. Alle input is inmiddels verzameld en verwerkt in ‘de 10 ambities voor 2040’ met daarbij concrete projecten. Deze 10 Ambities zijn gepresenteerd tijdens de eindbijeenkomst. Het bestuur is geweest op de deze bijeenkomst op 14 november en hebben verschillende workshops gevolgd. Het bestuur was hierover erg enthousiast en denk na om zelf ook diverse workshops of themabijeenkomsten te organiseren op diverse onderwerpen in samenwerking met andere ondernemers- en brancheverenigingen.

Enquête kermis tot 15 december nog open
Er is nog een mogelijkheid de enquête in te vullen tot 15 december. Hier vind je de enquête.

Toeristische visie
Donderdag 5 december 09.30 uur is er een overleg geweest met VVV omtrent het toeristisch platform. We houden je hierover op de hoogte.

Volgende vergadering
Op dinsdag 7 januari 2020 om 10.00 uur vergadert jouw bestuur weer. Heb je onderwerpen voor onze bestuursvergadering of vragen over bovenstaande? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Heb je de Facebook van KHN Edam Volendam al geliked? Zegt het voort!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens