Op dinsdag 5 januari jl. heeft het bestuur van KHN Edam Volendam een bestuursvergadering gehouden. Wat kwam er zoal ter sprake?

Cluster Haven Midden
Met een aantal ondernemers van haven midden is er een cluster gevormd om zo te communiceren richting de gemeente. Paul de Boer is aangeschoven tijdens de bestuursvergadering.

Enkele punten die hierbij besproken zijn:

  • Duidelijkheid vanuit wie gesproken wordt. Vooral met de gemeente moet er duidelijk aangegeven worden of we vanuit een cluster, KHN of individueel aan tafel zitten.
  • Meer duidelijkheid over wie wat mag. Wie moet de aanvragen doen bij de gemeente.

Op dit moment is het onduidelijk waar een ondernemer zich kan melden voor vragen. Ondernemers worden door de gemeente doorgestuurd naar KHN. Dit is echter vaak niet terecht, elke ondernemer kan individueel een aanvraag indienen en iedereen heeft dezelfde rechten. KHN gaat hier niet over. Als er structureel zaken niet naar tevredenheid verlopen kan KHN hier wel een rol in nemen om haar leden te ondersteunen.

  • Duidelijk communiceren. Enkele ondernemers vinden dat er niet voldoende wordt gecommuniceerd. KHN Edam-Volendam communiceert alle onderwerpen die op tafel komen, dit gaat veelal per mail. Ook kunnen de leden altijd vragen stellen of aansluiten bij een bestuursvergadering. Alle leden ontvangen deze informatie. Het is logisch dat niet-leden deze communicatie niet ontvangen, daar moet je lid voor zijn. Verder verloopt communicatie via de gemeente.
  • Raakvlakken vinden. Wanneer er ideeën zijn, deel deze met het bestuur van KHN Edam-Volendam zodat er draagvlak gecreëerd kan worden. Het bestuur van KHN wil heel graag samenwerken en verbanden leggen.

Contact en omgang BOA’s
Tijdens de laatste markt is geen contact mogelijk gebleken met de BOA’s over het omhoog zetten van de paaltjes, ondernemers werden hierdoor gehinderd in hun bezorgingswerk. Jan Zwarthoed heeft nog contact gezocht met de marktmeester, maar er is geen reactie gekomen. Dit onderwerp en afspraken over de heropening van de horeca, nadat de persconferentie van 12 januari is geweest, willen we graag bespreken met de gemeente (Jeroen Kroeb). We nemen t.z.t. contact op met Jeroen Kroeb.

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 2 februari. Mochten er punten zijn die we voor u kunnen bespreken, of wilt u aanwezig zijn? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens