Op dinsdag 9 juli jl. heeft het bestuur van KHN Haarlem vergaderd bij Falco Bloemendal, Kenaupark 15 in Haarlem. Wat kwam er zoal ter sprake?

Voorstel nieuwe opzet vergaderingen
KHN Haarlem is altijd op zoek naar een effectieve manier van vergaderen. Op dit moment wordt er elke maand vergaderd met de bestuursleden en KHN. Dit wordt aangepast naar een inloopvergadering waar leden kunnen komen praten, informeren, advies opvragen etc. Wij zijn er voor de leden en willen graag direct in contact komen. Daarnaast nodigen we een wethouder uit om ook direct vragen te kunnen beantwoorden.

De eerste vergadering die wij op deze manier willen invullen is op dinsdag 15 oktober. De inloop is tussen 13.00 en 13.30 uur.

Aansluitend aan deze vergadering is het veiligheidsoverleg met politie, beveiliging en gemeente. In dit overleg kunnen bepaalde zaken meegenomen worden die voorafgaand zijn besproken met leden.

Gebruik duurzame bekers bij evenementen
Gemeente Haarlem heeft 40.000 bekers aangeschaft om te gebruiken bij evenementen. De inzet en regels voor het gebruik van deze bekers zijn nog niet duidelijk. Het bestuur stelt een business case op met een voorstel en advies over het gebruik van bekers tijdens evenementen om duurzaam gebruik te stimuleren. Binnenkort wordt hier meer over gecommuniceerd.

Haarlem Food Future lanceert Doggy Bags
Haarlemmers die uit eten gaan kunnen binnenkort hun overgebleven maaltijd mee naar huis nemen in een doggy bag. In de meeste restaurants is het nog geen gewoonte om een doggy bag aan te bieden. Daarom lanceert Haarlem Food Future samen met de gemeente Haarlem, Rabobank, J.C. Ruigrokstichting en KHN Haarlem de Haarlemse Doggy Bag campagne. Hier lees je meer.

Inventarisatie autoluw gebied
Vanaf 1 juli zijn verschillende straten in Haarlem autoluw gemaakt. Dat betekent dat in die straten al het gemotoriseerd verkeer alleen toegang heeft tussen 06.00 en 11.00 uur om te kunnen laden en lossen. Ervaar je hier ongemak mee, of heb je hier opmerkingen over? Laat het ons weten via haarlem@khn.nl.

27 september uitspraak Hoge Raad rookruimten
In het Nationaal Preventieakkoord dat eind vorig jaar is gesloten, zijn onder andere afspraken gemaakt over rookruimten. Die worden per 1 juli 2022 verboden. Maar enkele weken geleden kwam het bericht dat de Hoge Raad is geadviseerd dat zij moet oordelen dat rookruimten in strijd zijn met een verdrag dat Nederland heeft ondertekend. Dit kan betekenen dat rookruimten met ingang van 27 september 2019 worden verboden. Lees hier meer.

Overleg hotels toeristenbelasting
11 juli is in het hoteloverleg het beleid besproken voor het aanpakken van de verhoging voor de toeristenbelasting. Enkele opmerkingen (wederom) richting de gemeente zijn onder andere:

  • Druk zetten op bookingssites
  • Niet alleen hoteliers aanschrijven maar ook zeker hostels en bnb’s
  • Handhaven en verslag doen hiervan

Hierover is een brief gestuurd naar de gemeente. Hier vind je meer informatie.

Planning bijeenkomsten
KHN Haarlem zet een aantal bijeenkomsten op de agenda om haar leden te spreken:

  • 14 augustus KHN Netwerkborrel op VIP-deck Haarlem Jazz & More
  • Maandag 9 september golftoernooi – Leden van KHN ontvangen 10 euro korting. Binnenkort meer informatie.
  • Maandag 18 november Horecaoverleg leden – we zijn bezig met een mooi en gezellig programma!
  • Inspiratietour Deventer in februari 2020
  • Horecatour wethouders

Zet de aangegeven data alvast in jouw agenda!

Dinsdag 13 juli a.s. om 10.00 uur vergadert jouw bestuur weer. Heb je onderwerpen voor onze bestuursvergadering? Laat het ons weten via haarlem@khn.nl.

Heb je de Facebook van KHN Haarlem al geliked? Zegt het voort!