Op dinsdag 27 november jl. heeft het bestuur van KHN Haarlemmermeer een bestuursvergadering gehouden en wel bij de Strandbeurs, Oosteinderweg 247, 1432 AT Aalsmeer.

Wat kwam er zoal ter sprake?

Jaarplanning 2019

  • 22 Januari 16.00 uur: nieuwjaarsborrel in l’Hirondelle en tevens kennismaking met de nieuwe eigenaar: Alwin Mols.
  • 25 juni: rondje Zandvoort
  • September: rondje Haarlem.

Zodra er meer bekend over is, hoort u van ons!

Operationeel overleg

Ook voor 2019 wil KHN Haarlemmermeer enkele bijeenkomsten hebben met de burgemeester & wethouders. Uw bestuur heeft hun voorkeursdata neergelegd bij de gemeente.

Plastic verbod

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor het verbod op plastic producten. Dat is al bij jullie bekend. De bedoeling van E.C. is, om te voorkomen dat plastic als zwerfvuil in het milieu en vooral in de zee terecht komt. Sommige producten worden verboden, “maar alleen als er een alternatief voorhanden is”, schrijft de commissie in haar voorstellen. En die alternatieven moeten ook betaalbaar zijn. De voorstellen moeten de komende jaren van kracht worden.

KHN Haarlemmermeer 192 bedrijven die lid zijn.

Wij zijn op zoek naar…

We zoeken naar ondernemers die wel eens willen vertellen hoe zij hun ondernemerschap beleven en willen vertellen waar zij ondersteuning van KHN willen. Contact met collega-ondernemers is altijd goed voor het opdoen van nieuwe ideeën en ervaringen.
Draagt u KHN Haarlemmermeer een warm hart toe? Wilt u het nieuws als eerste horen? Wilt u uw netwerk uitbreiden? Informeer eens bij uw regiomanager Ivo Berkhoff of één van de bestuursleden, waarin u uw hulp en inzet kan aanbieden. Schroom niet en loop gerust eens binnen bij een van de vergaderingen! Locatie zal steeds op de website vermeld worden.

De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.

Bestuursvergadering en bijeenkomsten

De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 8 januari januari 2019 van 10.00-11.00 uur in de KHN ledenlounge tijdens de Horecava. U bent van harte welkom!

  • Donderdag 6 december 15.00-17.00 uur: hoteloverleg met afsluitende borrel
  • Dinsdag 11 december: Landelijke Ledenraad
  • Dinsdag 8 januari, 10.00 uur: bestuursvergadering in de ledenlounge van de Horecava
  • Dinsdag 22 januari, 16.00 uur: nieuwjaarsborrel l’Hirondelle

Tot slot! Check de Facebookpagina van KHN Haarlemmermeer.