Het huidige bestuur van onze afdeling is al enige tijd bezig om met de hele regio Friesland veranderingen door te voeren. Een onderdeel daar van is dat er voortaan een centraal bestuur voor heel Friesland is en dat het huidige bestuur alleen nog vertegenwoordiger is voor alle leden.    

Concreet betekent dit ook dat we op zoek zijn naar leden die hun stad of dorp willen "vertegenwoordigen". Dit klinkt zwaarder dan het is. Jij bent onze ogen en oren in jouw stad of dorp. Je kent de andere ondernemers het best en waarschuwt wanneer er zich kansen of bedreigingen voor doen. In sommige dorpen of steden zou het zomaar kunnen dat er een hotel- en een café vertegenwoordiger is bijvoorbeeld. Toch weer een ander vakgebied. Het kost hooguit een paar uur per maand. En het moment kunt je ook nog zelf bepalen. Even bellen/mailen/appen met de regiovertegenwoordiger en informatie delen. Interesse? Mail of bel met Aly Meinderstma a.meindertsma@khn.nl / 06 53 35 07 09.

In het kader van deze veranderingen willen we ook 2 of 3 keer per jaar een "Ledenontbijt" organiseren. Het eerste "Ledenontbijt" staat gepland op 28 oktober 2019. Alle zomerdrukte voorbij, de boel weer netjes aan kant en iedereen weer op naar een goede winter, zo net na de herfstvakantie.

Wanneer? 28 oktober 2019
Tijd? 08.45 tot 09.45 uur
Waar? McDonald's in Sneek, Wolkammerstraat 8, 8601 VB, Sneek

Alle leden uit onze gemeente zijn dan welkom. Wij vragen dan bijvoorbeeld een gastspreker of iemand van de gemeente voor een kort praatje. We zullen in een uur tijd proberen om zoveel mogelijk informatie te delen, maar ook elkaar op regelmatige basis te spreken. Als er bepaalde onderwerpen zijn die vanuit meerdere dorpen of steden uit de gemeente naar voren komen, kunnen we ook deze behandelen. Misschien niet altijd een antwoord, maar weet wel dat we er dan mee aan de slag gaan.

Noteer het alvast in jouw agenda s.v.p.!

Voor geïnteresseerden is er na het uurtje ook nog een (korte) rondleiding door de keuken. Mocht u zich willen aanmelden als gastlocatie, laat het ons weten. Onze burgemeester mevrouw De Vries heeft inmiddels laten weten aanwezig te willen zijn bij dit eerste Ledenontbijt.