Lees onderstaand meer over hulp bij het opstellen van een aanvraag voor één van de volgende steunmaatregelen of verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C, GO-C, COL of KKC.

Voor wie: Midden en Kleinbedrijf in Overijssel. Het midden en kleinbedrijf bestaat uit bedrijven met hooguit 250 personeelsleden.

Waarvoor
Voor hulp bij het opstellen van een aanvraag voor één van de volgende steunmaatregelen of verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C, GO-C, COL of KKC.

 • BMKB-C: Borgstelling MKB-kredieten. De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus.
 • GO-C: Heb je krediet nodig maar krijg je vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening? De overheid maakt dit makkelijker met de specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Jouw bank kan 80% of 90% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico.
 • COL: De Corona-OverbruggingsLening (COL-faciliteit) is bedoeld voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. De Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) zullen deze kredieten verstrekken. In Overijssel is dit Oost-NL.
 • KKC: De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000). U kunt dit Krediet aanvragen bij de bank.

Voorwaarden
Om subsidie aan te vragen voor hulp bij het aanvragen van één van de volgende steunmaatregelen of verruimde maatregelen van het rijk moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

De aanvrager:

 • is een mkb-onderneming gevestigd in Overijssel;
 • heeft nog geen subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling.
 • De activiteiten worden uitgevoerd door een deskundige met ervaring op het gebied van het opstellen van een steun- of financieringsaanvraag. Je toont dit aan door voorbeeldprojecten van de deskundige te benoemen.
 • De deskundige staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project (de steun) moet uiterlijk drie maanden na subsidieverlening uitgevoerd zijn.
 • Deze subsidieregeling valt onder de de-minimisverordening.

Maximale bijdrage
De maximale subsidie voor de hulp van een deskundige voor het schrijven van de steun-of financieringsvraag is 75%. Hierbij is er een maximum van € 1.500,- per aanvraag en een minimum van €1000,-.

Hoe aan te vragen
Je vraagt de subsidie aan met het aanvraagformulier Financieringsvouchers mkb-ondernemingen Coronacrisis 2020 dat je kunt vinden op deze pagina. In het formulier kun je ook de gevraagde bijlagen uploaden.

Benodigde bijlagen

 • Een door de aanvrager getekende offerte waaruit de kosten blijken van de activiteit(en). Dit mag onder voorbehoud van te ontvangen subsidie.
 • Een begroting en dekkingsplan. Voor deze regeling geldt dat alleen kosten van derden voor subsidie in aanmerking komen. Maak bij voorkeur gebruik van het Microsoft Excel bestand Format begroting.
 • Een bewijs van bankrekening als je niet eerder subsidie van de Provincie Overijssel heeft ontvangen of als jouw bankrekeningnummer is gewijzigd. Een kopie van een bankafschrift, of bij telebankieren een schermprint, waarop alleen naam en rekeningnummer zichtbaar zijn is voldoende. Let op: stuur geen kopie van jouw bankpas mee.
 • Verleningsbrieven als jouw organisatie eerder de-minimissteun heeft ontvangen (alleen als je de steun niet van de Provincie Overijssel heeft ontvangen).
 • Een ondertekende machtiging als je dit formulier invult als gemachtigde. Je kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Machtiging.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens