Zoals al eerder aangekondigd in het coalitieakkoord, heeft het college aangekondigd de toeristenbelating te verhogen naar 7% in 2019 voor de gehele stad.  Binnenkort wordt hierover definitief besloten, maar het is zeer aannemelijk dat dit het tarief wordt. Een motie van de VVD om de toeristenbelasting verder te verhogen heeft het niet gehaald.In 2018 is het tarief 6% in de stadsdelen Centrum, West, Zuid en Oost en 4% in de overige stadsdelen. De toeristenbelasting wordt geheven over de overnachtingsprijs en geldt voor alle aanbieders van logies. 

Ook voor cruisepassagiers
Ook rederijen die zee- en riviercruises aanbieden, moeten vanaf 2019 toeristenbelasting betalen van € 8,- per passagier. Deze ‘dagtoeristenbelasting’ geldt alleen voor cruisepassagiers die niet in Amsterdam wonen en die Amsterdam als tussenstop aandoen en niet voor passagiers voor wie Amsterdam het begin- of eindpunt van de cruise is.

De gemeenteraad heeft in 2017 ingestemd met de invoering van deze nieuwe belasting. Omdat cruises ruim van tevoren gepland en verkocht worden, hebben rederijen de tijd gehad om zich hierop voor te bereiden.

Verdere verhoging vanaf 2020
Tevens is in het coalitieakkoord al aangekondigd dat we een structurele forse verhoging vanaf 2020 door middel van een stelselwijziging kunnen verwachten. Uiteraard zoeken we naar mogelijkheden om dit niet eenzijdig bij alleen de logiesvertrekkende bedrijven te heffen. KHN gaat hierover nog in gesprek met de wethouder. Hij heeft eerder te kennen gegeven ook te zoeken naar mogelijkheden om de groep betalenden groter te maken.

Onderstaand de standpunten van KHN

  • Zorg dat u flexibel bent en blijf voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Zo is procentuele heffing toeristenbelasting in plaats van of naast een (hoog) vast bedrag een voorwaarde.
  • Gebruik toeristenbelasting niet als melkkoe en zorg voor aanvaardbare tarieven waarmee we Amsterdam niet uit de markt prijzen.
  • Oormerk extra inkomsten toeristenbelasting ten behoeve van initiatieven die bijdragen aan spreiding en een toekomstbestendige branche.
  • Zorg voor een gelijk speelveld. Gelijke diensten, gelijk belasten met regels en lasten, handhaving onder andere bij vakantieverhuur van woningen.
  • Zorg dat de groep mensen (toeristen) die tijdelijk gebruik maken van de stad een bijdrage gaan leveren. Onder andere toeristen die musea, attracties, enz. bezoeken. En een extra afdracht bij fietsverhuur en soortgelijke diensten die voornamelijk door toeristen worden gebruikt.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Voor 2019 is het vrijwel zeker dat het tarief 7% voor de gehele stad wordt. We hopen hier op 28 / 29 november defintief uitsluitsel over te kunnen geven als de begroting wordt vastgesteld in de gemeenteraad.

Gerelateerde standpunten

Lees meer

Direct advies nodig?

KHN-leden bellen 0348 48 94 89 van ma t/m vr 8:30 tot 17:00 uur, mailen naar info@khn.nl, of stellen hun vraag via het contactformulier.

Contactgegevens