De gemeente Diemen heeft afgelopen maanden gewerkt aan een nieuw preventie- en handhavingsplan alcohol. Bij de totstandkoming van het beleid hebben verschillende partijen, waaronder KHN, hun input gegeven.

De belangrijkste wijziging voor de horeca is dat de gemeente voortaan gerichter gaat toezien naar aanleiding van geconstateerde overtredingen en signalen. De toezichtlast voor de ondernemers die zich aan de regels houden, neemt daardoor af. Daarnaast heeft het toezicht op oneerlijke concurrentie een hogere prioriteit gekregen. De uitvoering van het beleid doet de gemeente samen met alle betrokkenen. KHN zit daarom de komende jaren regelmatig met de gemeente om de tafel. In februari of maart neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het beleid.

Nieuw horecacontactpersoon

Bij de gemeente is een nieuw horecacontactpersoon mevrouw Nihal Kartal. Zij houdt zich enerzijds bezig met de uitvoering van bovengenoemd beleid en is tevens casemanager Drank & Horecawet en APV (vergunningen). Nihal Kartal is te bereiken via telnummer: 020-31 44 888 of via mobielnummer 06- 25 66 11 22. Ook kunt u haar mailen: info@diemen.nl