Op dinsdag 3 september 2019 debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Blokhuis over het Nationaal Preventieakkoord (roken, alcohol, overgewicht). KHN was hier uiteraard bij aanwezig. De algemene conclusie is dat de coalitiepartijen het Nationaal Preventieakkoord ondersteunen en de oppositiepartijen de maatregelen niet ver genoeg vinden gaan. Zij willen wettelijke maatregelen. Op dit moment is staatssecretaris Blokhuis geen voorstander van meer wetgeving. En zoals het er nu naar uitziet is er geen meerderheid in de Kamer om de staatssecretaris te overrulen. Voorafgaand aan dit debat heeft KHN in een brief aan relevante woordvoerders in de Tweede Kamer de inzet van de horeca kenbaar gemaakt.

Waarom dit debat?

Na de presentatie van het Nationaal Preventieakkoord in oktober 2018 zijn er vanuit de Tweede Kamer zo’n 500 schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Blokhuis over de concrete acties die voorvloeien uit het akkoord. Deze vragen zijn door de staatssecretaris beantwoord en in dit debat besproken.

Geen focus op horeca dankzij inzet KHN

Alle acties die KHN in het preventieakkoord heeft afgesproken, zijn in deze infographic te lezen. Voorafgaand aan het plenaire debat stuurde KHN een brief aan relevante woordvoerders om de inzet van de horeca kenbaar te maken. Deze brief heeft ervoor gezorgd dat de focus in het debat niet bij de horeca werd gelegd en er geen extra maatregelen werden voorgesteld.

Uitkomsten debat

De volgende relevante punten kwamen aan bod:

 • Roken
  De linkse oppositiepartijen pleiten voor alleen verkoop van tabak door speciaalzaken met een vergunning. Hier lijkt echter geen meerderheid voor te zijn. Er zijn geen vragen gesteld over mogelijke gevolgen van de Hoge Raad-uitspraak over rookruimten. Duidelijk is dat de Tweede Kamer zeer kritisch kijkt naar alles wat met roken te maken heeft.

 • Overgewicht
  Oppositiepartijen vinden de maatregelen uit het Preventieakkoord niet ver genoeg gaan. Zij zetten in op:
  - Een verdere beperking van kidsmarketing.
  - Gezonde voedingsmiddelen, met name groenten en fruit, goedkoper maken door bijvoorbeeld de btw op die producten weer te verlagen naar 6%.
  - Invoeren van een suikertaks.

  Zoals het er nu naar uit ziet, is er geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een van deze maatregelen. Verdere aandacht was er voor meer bewegen, wettelijke criteria voor de hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker voor voedingsmiddelen en een onafhankelijk voedselkeuzelogo.

 • Blurring met alcohol
  Hoewel blurring met alcohol geen onderdeel is van het preventieakkoord, werd staatssecretaris Blokhuis wel gevraagd een standpunt in te nemen over het beoogde wetsvoorstel van Ziengs (VVD). Blokhuis reageerde "...dat het initiatiefwetsvoorstel op gespannen voet staat met doelstellingen van preventieakkoord." KHN deelt dit standpunt. Sterker nog: blurring met alcohol vinden wij een slecht idee.

 • Lachgas
  Het onderwerp lachgas is niet in het Nationaal Preventieakkoord opgenomen. Toch brachten verschillende partijen dit onderwerp ter tafel. VVD en D66 willen eerst onderzoek naar de effecten van lachgas afwachten. CU en CDA willen de verkoop van lachgas voor recreatief gebruik verbieden. De staatssecretaris herkent de zorgen over het gebruik van lachgas. Hij heeft onderzoek uitgezet naar de gevolgen van kleine hoeveelheden lachgas voor de gezondheid. Daarnaast kijkt het ministerie van VWS naar mogelijke maatregelen om oneigenlijk gebruik van lachgas tegen te gaan. Begin oktober is er een debat in de Kamer over drugs waar ook gepraat wordt over lachgas.

Wat betekent dit debat voor de horeca?

In totaal zijn er 29 verschillende moties ingediend aan het einde van het debat. Door alle partijen die bij het Preventieakkoord zijn betrokken wordt inmiddels gewerkt aan de maatregelen en acties uit het akkoord. Er is ook afgesproken dat de voortgang periodiek wordt gemonitord. Mocht blijken dat de doelstellingen niet worden gehaald, dan kunnen er wettelijke maatregelen volgen.

Er is een motie van de SGP aangenomen waarmee de regering wordt verzocht om gemeenten en horeca op te roepen om lokaal bindende afspraken te maken over betere naleving van de leeftijdgrens. Behalve Forum voor Democratie hebben alle partijen deze motie ondersteund. In het Preventieakkoord zijn ook al afspraken gemaakt om tot een betere naleving te komen. Op dit moment ligt de naleving in de horeca op ongeveer 20%. De bedoeling is dat we in 2030 op 100% naleving zitten.

 • We gaan de NIX18 pilot Utrecht in 10 gemeenten herhalen. In Weert, Enschede en Hilversum loopt dat concreet al
 • We gaan aan de slag met een e-learning voor medewerkers die niet over een Verklaring Sociale Hygiëne beschikken. De verwachting is dat die e-learning in januari 2020 beschikbaar is.

Hoewel die motie niet tot verplichtingen kan leiden, maakt het duidelijk dat de Tweede Kamer een goede naleving van de leeftijdgrens belangrijk vindt.

KHN: Acties en maatregelen moeten werkbaar zijn voor horecaondernemers

KHN blijft zich inzetten voor die acties waaraan wij ons hebben gecommitteerd. Voor ons van belang is dat deze acties/maatregelen werkbaar moeten zijn voor horecaondernemers.

Lees ook

Brief KHN aan woordvoerders Tweede Kamer over inzet horeca t.a.v. preventieakkoord

Rookruimten in horeca verboden

Op 27 september 2019 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak die Clean Air Nederland over rookruimten heeft aangespannen tegen de Staat. De Hoge Raad heeft bepaald dat de Nederlandse regelgeving die rookruimten in de horeca toestaat, in strijd is met het WHO-kaderverdrag. Dat betekent dat rookruimten in de horeca per direct niet meer zijn toegestaan. Wat betekent dit voor horecaondernemers met een rookruimte? KHN geeft antwoord en advies.

KHN geeft advies