Het Markermeer-IJmeer: een groot zoetwatermeer van internationaal natuurbelang in het hart van Nederland. Overheden en bedrijfsleven werken samen om het gebied vitaler en veerkrachtiger te maken.  

Ingezet wordt op projecten die de dynamiek in het gebied vergroten en betere verbindingen met het achterland mogelijk maken. De Stuurgroep Markermeer-IJmeer nodigt je van harte uit voor de conferentie om je bij te praten over actualiteiten en ontwikkelingen.

Wanneer: maandag 23 september
Tijd: 12.30 - 17.00 uur
Waar: Art hotel Spaander - Volendam

Natuurcollege

Hoe maken we van het Markermeer en omliggende natuur weer een robuust ecosysteem?

Een belangrijk programma onderdeel is het natuurcollege. Professor Piet Verdonschot deelt zijn ervaring en visie over nieuwe natte natuur in een urbane delta. En Marius Brants, kernteamlid NL Delta, bespreekt de lessen die hij geleerd heeft bij het opbouwen van NLDelta.

Workshops en informatiemarkt

Voor het tweede deel van het programma kun je kiezen uit verschillende workshops over de projecten: Natuurthermometer, KIMA, Oostvaardersoevers, Kustzone Hoorn-Amsterdam, Trintelzand, Nationaal Park Nieuw Land en waterplanten. Op de informatiemarkt krijg je een overzicht en informatie over wat er speelt in en rondom het gebied. Klik hier voor meer informatie over het programma op de website Markermeer-IJmeer.

Programma
12.30 uur - Lunch en start informatiemarkt
13.30 uur - Welkom door Donné Slangen (voorzitter SMIJ)
13.45 uur - Natuurcollege
14.45 uur - Workshop rondes
16.15 uur - Informatiemarkt en netwerkborrel
17.00 uur - Einde conferentie

Aanmelden

Meld je aan via deze link

Deze conferentie wordt georganiseerd door Stuurgroep Markermeer-IJmeer, bestaande uit het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.