Namens de gemeente Utrecht het verzoek om onderstaande uitnodiging met jou te delen. 

In 2018 heeft er weer een nalevingsonderzoek over alcoholverkoop plaatsgevonden. Dit onderzoek laat zien hoe goed Utrechtse slijterijen, supermarkten, horeca, cafetaria’s en sportverenigingen zich aan de wet- en regelgeving houden. In het onderzoek is gekeken naar leeftijdsgrenzen (NIX18), doorschenken en wederverstrekking. Ook zijn de redenen van alcoholverstrekkers duidelijk in kaart gebracht om wel of geen alcohol te verstrekken.

Graag nodigen wij je uit voor een bijeenkomst, waarin we de resultaten van dit onderzoek met jou willen delen en met je in gesprek gaan.

Datum en tijd bijeenkomst
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 18 februari 2019, van 19.00 tot 20.45 uur, op de 11e verdieping van het Stadskantoor aan het Stadsplateau 1 in Utrecht.

Programma
Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:

  • Welkomstwoord
  • Presentatie Nalevingsonderzoek Alcoholverkoop 2018 door onderzoeksbureau Objectief
  • Presentatie door Stichting NIX18 in Utrecht
  • Presentatie door Ad Frik, bestuurslid Federatie Amateurclub Nijmegen
  • Ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ideeën
  • Vervolgafspraken

Aanmelding bijeenkomst
Kom je op 18 februari naar de bijeenkomst? Graag ontvangen wij je aanmelding vóór 11 februari door een mail te sturen naar Marianne Kolen van Volksgezondheid, gemeente Utrecht: m.kolen@utrecht.nl. Geef alsjeblieft bij jouw aanmelding aan namens welk bedrijf je je aanmeldt en met hoeveel personen je komt. Alvast bedankt en graag tot dan!