Op woensdag 19 juni jl. is er een bestuursvergadering geweest van KHN Noordoost Friesland. Graag informeren wij je over de actuele en besproken zaken.  

Een korte samenvatting van de besproken punten:

Bestuurlijke vernieuwing
De oorspronkelijke formele afdelingen van regio Friesland worden opgeheven en er wordt 1 afdeling Friesland opgericht. Dit heeft als voordeel dat de administratieve rompslomp verdwijnt; er hoeft bijvoorbeeld geen beleidsplan meer geschreven te worden. De afdelingsgelden voor Friesland komen in 1 pot en de financiële administratie wordt door Woerden gedaan. Declaraties kunnen worden ingediend bij de penningmeester van KHN Friesland.

In de praktijk verandert er niet veel. De voorzitter heet nu gemeentevertegenwoordiger en deze is de spil tussen de gemeente - KHN Friesland - en de leden van de betreffende gemeente. Deze gemeentevertegenwoordiger blijft input nodig hebben vanuit de leden en zal daarvoor overleggen organiseren met oud-bestuursleden en leden.

Zuipketen
De gemeente heeft aangegeven alleen te handhaven als er adressen worden aangeleverd. Daartoe zal een oproep gedaan worden bij alle leden.

Wens: Dat de gemeente ketenbeleid opstelt met regels over leeftijd, aantal bezoekers, brandveiligheid, toezicht, verzekeringen. In meerdere gemeenten bestaat dit al. De gemeente moet dan echter wel handhaven.

Een vergunning voor keten heeft niet de voorkeur omdat je ze daarmee legaliseert.

Paracommercie
De gemeente is bezig met de harmonisatie van de APV. KHN gaat de gemeente feedback geven. Het is niet perse zo dat voor alle gebieden dezelfde APV van kracht wordt. De burgemeester heeft aangegeven dat er per gebied goed gekeken moet worden wat het beste is. In SWF zijn de sluitingstijden na harmonisatie ook niet overal hetzelfde geworden.

Rookruimtes
In september doet de Hoge Raad een definitieve uitspraak over het sluiten van rookruimtes. De procureur-generaal heeft de Hoge Raad op 17 mei jl. geadviseerd dat de beslissing van het gerechtshof - dat rookruimtes in de horeca per direct verboden moeten worden omdat ze ‘ongeldig zijn als uitzondering op het rookverbod’ - overeind kan blijven. De Hoge Raad doet op 27 september een definitieve uitspraak. Als de Hoge Raad het advies van de procureur-generaal volgt heeft de staatssecretaris een probleem omdat in het preventieakkoord met hem is afgesproken dat rookruimtes tot 1 juli 2022 toegestaan worden. KHN overweegt dan schadeclaims.

Afvalverwerking Dokkum
Grandcafe De Weagh gaat een vergunning aanvragen voor een ondergrondse container voor ondernemers. Er worden drie locaties genoemd met als voorkeur de Bargemerk.

Als deze vergunning wordt afgewezen wordt contact gezocht met de gemeenteraad.

Welkom
Je bent welkom om onze bestuursvergaderingen bij te wonen, om te luisteren, om mee te praten of om iets aan de orde te stellen.
De eerstvolgende vergadering is op 4 september. Locatie en tijd volgen.
Heb je vragen of zaken die besproken moeten worden, dan kun je dat doorgeven aan Sigrid Hoekstra (gemeentevertegenwoordiger-info@jancooks4you.nl) of Aly Meindertsma (regiomanager KHN) a.meindertsma@khn.nl.