In deze voor ons allemaal zeer moeilijke tijd zitten wij als bestuur van KHN Assen natuurlijk niet stil en hebben wij op de achtergrond vele overleggen met o.a. de gemeente over de impact die Covid-19 heeft op ons als horeca-ondernemers. Graag brengen wij jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Financiële steunmaatregelen van de gemeente Assen
Er is ons toegezegd door de gemeente dat er over de lockdown-periode sowieso geen precario wordt geheven. Over de overige belastingen zoals de toeristenbelasting en de OZB, daarover gaat de raad zich in het najaar buigen.

Al deze afwegingen worden gemaakt in het besluitvormingsproces impactanalyse. Margriet Greving van de gemeente Assen is hiervan projectleider en zij geeft samen met Hester de Rijk het volgende tijdspad aan in dit traject en delen graag de volgende informatie van de gemeente.

Op donderdag 10 september a.s. zal de gemeenteraad van Assen de tweede impactanalyse behandelen in een consulterende vergadering. Deze digitale vergadering is live te volgen via https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Assen/d9c79406-9402-4f85-a57b-456496a5164e

De stukken zijn hier eveneens in te zien en kijk vooral in het hoofdstuk algemeen financieel beleid.

Het kwijtschelden van generieke belastingen is in ons land helaas niet toegestaan. Mochten er vragen over de belastingen zijn, kunnen deze aangaande Asser ondernemers gestuurd worden aan belastingen@aaenhunze.nl. Dit geldt ook voor de vragen aangaande OZB. Vanaf 1 september kan de afdeling Crediteuren aanmaningsbrieven gaan versturen. Het opschorten vervalt dan uit het Drents Maatregelenpakket en men begint met heffen en naheffen. De precario over de maanden van lock-down wordt niet geheven. Ook worden er geen kosten in rekening gebracht over de uitbreiding van de diverse terrassen.

Bij deze attenderen wij ook graag nog op de “Crisistafel” van de provincie binnen hun IBDO programma. Hierin kunnen casussen naar voren gebracht worden van ondernemers in acute financiële nood die financiering behoeven en deze uit de reguliere kanalen niet kunnen verkrijgen.

De aanvraag wordt in alle vertrouwelijkheid behandeld en voorgelegd aan een ploeg samenwerkende Noordelijke financiers. Er wordt door deze club nog 8 keer zeer laagdrempelig samengekomen om te sparren over de voorgelegde casussen. Uiteraard mag je er vanuit gaan dat men met een oplossing / aanbod komt.

Mochten Asser Ondernemers hier gebruik van willen maken, verwijzen wij hen graag door naar Raymond Bos en Steven Hager binnen het IBDO programma. Kijk hiervoor op de site https://ikbendrentsondernemer.nl/crisistafel-drenthe/

Via onderstaande site mag iedere ondernemer voor zich uitstel aanvragen voor de diverse soorten van belasting. https://www.assen.nl/aanvraagformulier-drentse-maatregelen

Voor aanvullende vragen omtrent de financiële steunmaatregelen kun je ook contact opnemen met Hester de Rijk, h.d.rijk@assen.nl

==================================

Wij als bestuur proberen jullie zo veel mogelijk op de hoogte te houden van informatie vanuit de gemeente en zullen hen hierover ook blijven benaderen.

Op 9 september a.s. zitten wij als bestuur weer met de gemeente om tafel om in gesprek te gaan over waar de horeca tegen aanloopt, wat de wensen zijn, hoe wij elkaar kunnen helpen en alles wat er verder ter tafel komt. Heb je hier input voor of vragen laat het ons vooral weten via assen@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens