Op 10 september jl. heeft KHN Assen een brief verstuurd naar de gemeenteraad Assen met betrekking winterterrassen en verlenging maatregel uitbreiding van de terrassen.

Op 10 september jl. heeft KHN Assen deze brief verstuurd naar de gemeenteraad Assen met betrekking winterterrassen en verlenging maatregel uitbreiding van de terrassen. Aanvullend heeft ook VIA een brief geschreven om de noodzaak van ‘coulance’ hiervoor te benadrukken. In de brief van KHN uiten we ook onze zorgen over een aantal andere zaken, waaronder het proces omtrent de toeristenbelasting. Hierop hebben wij onlangs reactie ontvangen vanuit de burgemeester Marco Out, de griffier en van Herno ter Bruggen, welke wij ook graag met jullie delen zodat jullie ook op de hoogte zijn van de actuele stand van zaken.

=========================
Dank voor de brieven. De afgelopen tijd is de positie van de Veiligheidsregio geweest om binnen de contouren van de noodverordening aan de gemeenten te laten om te bekijken wat mogelijk is.

In Assen betekende dat oa dat de najaarskermis en de DTM doorgang hebben gevonden. Maar soms kunnen ook zaken niet. De gemeente zal ook het terrassenverzoek vanuit een positieve benadering tegemoet treden. Wij beraden ons op de mogelijkheden en komen hier uiteraard op terug.

De overige in de brief genoemde verzoeken zullen via de daarvoor geëigende weg worden beantwoord.

Heel veel succes gewenst,

Vriendelijke groet,

Marco L.J. Out
===================

Beste mensen, na ons overleg op 9 september met een afvaardiging van de KHN en andere horecaondernemers hebben inmiddels 2 gesprekken plaatsgevonden in VDG verband (Vereniging Drentse Gemeenten) en wel op 10 en 15 september.
Aan dit gesprek hebben deelgenomen medewerkers van gemeente Westerveld, Meppel, Hoogeveen en Assen.
Door een ieder is aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek hoe winterterrassen kunnen worden gerealiseerd. Er zijn wel door de diverse partners verschillende suggesties gedaan hoe het e.e.a. in vorm dient te worden gegoten.
Daarbij moet je denken aan regionale beslissingen; het al dan niet toestaan van overkappingen, schotten e.d. (tijdelijk dan wel structureel) en lokale beslissingen; openingstijden, constructies, uitstraling en maatwerk.
Daarbij is niet zozeer de vraag of we terrassen toe staan maar wel in welke vorm.

Conclusie; we lopen echter tegen het volgende dilemma aan; in de landelijke noodverordening wordt onder buitenterrassen verstaan; in de open lucht gelegen terras dat aan de bovenzijde of aan drie zijden open is. Wat de definitie “ open” is wordt niet gespecificeerd en dat is nu juist waar wij tegen aanlopen. Ook vanuit de GGD en de landelijke stafsectie wordt gerefereerd aan deze bepaling. Hier komen we dus als VDG niet verder meer. Teleurstellend: ja.

Vervolgstappen; toch is de wens uitgesproken om te onderzoeken of er mogelijkheden gecreëerd kunnen worden om ze wel toe te staan (winterterrassen met overkappingen/schotten). Hierop worden nu de volgende stappen uitgezet;

  • De belemmering in de noodverordening wordt geagendeerd/onder de aandacht gebracht in het Veiligheidsberaad;
  • Via het LOCC (landelijk Operationeel Coördinatiecentrum) wordt opgevraagd hoe er met deze bepaling in de rest van Nederland wordt omgegaan;
  • Komende maandag is er een overleg tussen de Operationeel leider (OL- VRD), de regionaal Algemeen Commandant Bevolkingszorg, adviseur crisisbeheersing van de VRD en de projectleider van de VDG (Vereniging Drentse Gemeenten waar mee wij contact hebben gehad) hoe ze dit vraagstuk verder gaan brengen.

Huidige aanvragen; er zijn bij mij al een X- aantal verzoeken binnengekomen over eventuele overkappingen e.d.. Vooralsnog worden deze i.v.m. de geldende noodverordening dus niet toegestaan.

Ik kan het dus op het ogenblik niet mooier maken in deze hoezeer ik graag met jullie meedenk. Tot zover, zodra ik meer hoor deel ik dat jullie mede.

Met vriendelijke groet,

H. ter Bruggen
Coordinator, team vergunning verlening
=============================

Bij dezen bevestig ik de ontvangst van uw brief van 10 september 2020 m.b.t. de “Mogelijkheden winterterrassen”. Uw brief is onder de aandacht gebracht van de leden van de gemeenteraad. Daarnaast is deze op de lijst met ingekomen stukken geplaatst van de raadsvergadering van 1 oktober 2020 met het advies aan de raad de brief ter beantwoording in handen te stellen van het college. Na afloop van de vergadering ontvangt u bericht over wat de raad heeft besloten.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar via telefoonnummer: 06-55215923.

Met vriendelijke groet,
Hestha Brandsen

Medewerker Griffie
=============================

Uiteraard blijft bestuur KHN Assen de druk opvoeren en hopen dat er op korte termijn meer helderheid komt over de mogelijkheden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens