In het verleden hielden we een aantal keer per jaar een overleg met de gemeente Houten en de horeca. Na verminderde belangstelling een aansprekende onderwerpen is dit overleg op een bepaald moment gestopt.

Nu is het de vraag of er weer behoefte is aan een overleg? Gemeente Houten werkt rustig door aan allerlei onderwerpen die de horeca aangaan, zoals een pilot "doorschenken alcohol", nieuw handhavings- en preventieplan, etc. Met de komst van een nieuwe burgemeester is het misschien ook wel tijd om weer eens met elkaar om de tafel te gaan.

Dus de oproep: wie wil er meepraten? Is er behoefte aan overleg? Zo ja, dan kun je dit melden bij de regiomanager, Simone van Laar (s.vanlaar@khn.nl) en ook graag eventuele onderwerpen die op de agenda geplaatst kunnen worden. Vervolgens zal de gemeente op de hoogte worden gebracht en gekeken worden naar een eventuele datum (waarschijnlijk najaar).