Subsidie voor medewerkers met ziekte of handicap? Check het eenvoudig

26-07-2016

Wilt u weten of u subsidie krijgt voor uw medewerkers? Vanaf nu kunt u eenvoudig met loonheffingennummer in het doelgroepregister zoeken

Het kabinet wil extra banen vrijmaken voor mensen met een arbeidsbeperking. Als u iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, kunt u van UWV en gemeente ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld loonkostensubsidie, begeleiding door jobcoaches of werkplekvoorzieningen. De gegevens van de mensen die onder deze banenafspraak vallen, staan in het doelgroepenregister. Wilt u weten of uw medewerkers onder deze afspraak vallen? Vanaf nu kunt u eenvoudig met loonheffingennummer in het doelgroepregister zoeken.

Zoeken met loonheffingennummer in doelgroepregister
Behalve met het burgerservicenummer, kunt u nu ook met het loonheffingennummer opvragen welke van uw medewerkers in het doelgroepregister staan.

Voordelen opvragen via het loonheffingennummer

  • U kunt in één keer voor al uw medewerkers de registraties in het doelgroepregister opvragen
  • U kunt dit eenvoudig verwerken in uw eigen administratie

Online opvragen via werkgeversportaal
U kunt via het werkgeversportaal online opvragen of uw medewerker, sollicitant, uitzendkracht of gedetacheerde werknemer in het doelgroepregister staat.

Wat is het doelgroepregister?
In het doelgroepregister staan gegevens van personen die onder de banenafspraak vallen. De banenafspraak is de afspraak tussen kabinet en werkgevers dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap.

Wat is de banenafspraak?
Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid realiseert dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Deze 125.000 extra banen heet de banenafspraak. Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Deze wet bevestigt de afspraken in de banenafspraak.

Terug