KHN: stop forse verhogingen toeristenbelasting

22-08-2016

Toeristen worden als melkkoe gebruikt door gemeenten die de eigen inwoners niet zwaarder willen belasten

Onlangs meldde het CBS dat toerisme steeds belangrijker wordt voor de Nederlandse economie. Mooi! Jammer dat deze toeristen op hun vakantiebestemming in Nederland merken dat de toeristenbelasting ook dit jaar wéér verhoogd is. Volgens het CBS is de toeristenbelasting in 41 procent van de gemeenten gestegen. De ANWB, Consumentenbond, Recron en KHN vrezen dat dat de komende jaren nog erger wordt en trekken aan de bel.
 

Het is een jaarlijks terugkerende cyclus: gemeenten verhogen de toeristenbelasting, meestal zonder de opbrengsten in toerisme te investeren. De toeristenbelasting wordt gebruikt als stoplap. De toeristen worden als melkkoe gebruikt door gemeenten die de eigen inwoners niet zwaarder willen belasten.

Meer ruimte voor lokale belastingen
Het kabinet wil de gemeenten de komende jaren meer ruimte geven om lokale belastingen te heffen. Dat zou goed zijn voor de betrokkenheid van de inwoners bij de lokale politiek. Want dan kunnen inwoners kritischer meekijken hoe het geld door de gemeentepolitiek wordt besteed. Voorwaarde bij de nieuwe plannen is dat het de koopkracht van inwoners niet mag schaden en er geen speciale doelgroepen extra worden geraakt. De toeristenbelasting laat Den Haag buiten dit beleid. Waaróm de toeristenbelasting wordt uitgesloten is onduidelijk. Waarschijnlijk omdat deze belasting vaak wordt gebruikt om begrotingen te dichten. Het is voor gemeenten de makkelijkste oplossing om de eigen inwoners te ontzien.

Slecht voor toeristische sector
Met andere woorden: dit kabinet, dat zich hard maakt voor de promotie van de bestemming Nederland, vindt ook dat gemeenten deze stoplapbelasting mogen houden. Dat is niet gastvrij en slecht voor de toeristische sector en internationale aantrekkelijkheid van Nederland. Het steeds zwaarder belasten van toeristen is onbegrijpelijk nu het toerisme steeds belangrijker wordt voor de Nederlandse economie.

Doorn in het oog
De toeristenbelasting is voor KHN al jaren een doorn in het oog. Gemeenten worden onaantrekkelijker voor toeristen als deze ongelimiteerde en ongastvrije stijgingen blijven voortduren. De onlogische uitzonderingsstatus van de toeristenbelasting moet opgeheven worden. Áls er al toeristenbelasting geheven moet worden, dan moet dat op een gecontroleerde en transparante manier. Ook zouden de middenstand, platforms zoals Airbnb en particulieren - die ook profiteren van de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente - mee moeten betalen. 

Wat KHN betreft wordt deze melkkoe van gemeenten snel afgeschaft óf de inkomsten worden uitsluitend besteed aan het toeristisch aantrekkelijker maken van de gemeente. Nu verdampt het geld voor een gedeelte in de algemene middelen, terwijl het in ieders belang is dat Nederland een topbestemming voor binnen- en buitenland blijft. KHN is samen met ANWB, Consumentenbond en Recron in gesprek met de betrokken politici.

Lees ook:

Terug