KHN over Prinsjesdag 2016: Meer bestedingen positief voor de horeca

20-09-2016

Op Prinsjesdag 2016 presenteerde het kabinet zijn plannen en bijbehorende begroting voor 2017. KHN zet de belangrijkste gevolgen voor de horeca op een rij.

Op Prinsjesdag 2016 presenteerde het kabinet zijn plannen en bijbehorende begroting voor 2017. Positief hierin is de groei van bestedingen; het Centraal Planbureau raamt de groei van de bestedingen in 2017 op 1,7% bij een inflatie van 0,5%. KHN verwacht dat er ook in de horeca meer uitgegeven gaat worden en dat we dus een bescheiden groei mogen verwachten. Ook positief is dat er in 2017 een kleine daling wordt verwacht van de horecawerkgeverslasten. Minder positief is dat het kabinet de herziening van de Wet werk en zekerheid doorschuift naar het volgende kabinet.

Voor 2017 wordt voor de horeca een kleine daling verwacht van de werkgeverslasten. Dit heeft onder andere te maken met de pensioenpremie en de pensioenvoorwaarden horeca die tot en met 2021 vaststaan. Daarnaast daalt de sectorpremie door meer horecawerkgelegenheid en minder ww-lasten. Per saldo betekent dit 0,6%-punt minder werkgeverslasten, ofwel 2,5 procent minder. De herziening van de Wet werk en zekerheid blijft helaas uit; die laat dit kabinet over aan het kabinet na de verkiezingen in 2017. Oftewel: dit kabinet legt de huidige kritiek op de wet naast zich neer.

Einde DGA-pensioen in eigen beheer
Onderdeel van de plannen van het kabinet is ook dat DGA’s vanaf 2017 geen pensioen meer kunnen opbouwen in eigen beheer. Voor mensen die hun pensioen willen omzetten, komt er een soepel overgangsregime.

Bekijk het Infoblad Pensioen in eigen beheer.

Laagste schijf vennootschapsbelasting verlengd
Ook veranderen er zaken met betrekking tot de vennootschapsbelasting: het kabinet heeft het voornemen om vanaf 2018 de eerste (lage) schijf van 20% in stappen te verlengen van 200.000 euro naar 350.000 euro. Boven de 350.000 euro is 25% verschuldigd.

Ingang Lage Inkomensvoordeel (LIV) in 2017
Om werkgevers te stimuleren mensen met een laag inkomen (maximaal 120% van het wettelijk minimumloon) in dienst te nemen, gaat in 2017 het Lage Inkomensvoordeel (LIV) in. In die gevallen ontvangt de werkgever per verloond uur 1,01 euro (100-110% van het wettelijk minimum jeugdloon; maximaal 2000 euro) of 0,51 euro (110-120% wettelijk minimaal jeugdloon; max. 1000 euro). Wanneer vanaf 1 juli 2017 het wettelijke minimum jeugdloon wordt verhoogd, volgt over juli 2017 tot eind 2018 compensatie.

Bekijk de hoger wettelijke minimumjeugdlonen per uur 2017-2019.

V&J: Meer geld voor het ministerie, minder geld voor preventie bedrijfsleven
Het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgt er volgend jaar 450 miljoen euro structureel bij. Helaas zijn subsidies voor acties gericht op het voorkomen van criminaliteit tegen het bedrijfsleven de afgelopen jaren afgebouwd. KHN vindt het jammer dat deze subsidies, ook de komende jaren, ondanks succesvolle acties, verder worden afgebouwd.

Terug