KHN: Voorkom discriminatie in de horeca

29-11-2016

In de uitzending van Undercover Nederland op 27 november 2016 werden beelden getoond van een groep donkere mannen en een groep Marokkanen die enkele horecabedrijven niet binnenkwamen. Het programma heeft hiermee aangetoond dat discriminatie aan de deur in de horeca nog steeds kan voorkomen. Discriminatie is bij wet verboden. KHN adviseert u over de regels.

In de uitzending van Undercover Nederland op 27 november 2016 werden beelden getoond van een groep donkere mannen en een groep Marokkanen die enkele horecabedrijven niet binnenkwamen. Het programma heeft hiermee aangetoond dat discriminatie aan de deur in de horeca nog steeds kan voorkomen. Discriminatie is bij wet verboden. KHN adviseert u over de regels.

In de uitzending gingen drie groepen mannen in vijf steden op pad: een groep van drie donkere mannen, een groep van drie Marokkaanse mannen en een groep blanke mannen. Ze probeerden bij diverse kroegen binnen te komen. In sommige steden kwamen de mannen normaal binnen en in een aantal gevallen werd de toegang geweigerd om diverse redenen. Uit cijfers van de Anti-Discriminatievoorzieningen (ADV’s) blijkt dat het aantal klachten in de horeca sinds het jaar 2011 is afgenomen van 486 naar 164 in 2015.

Geen nieuwe of extra regels
KHN gelooft niet in de oplossingen waarbij er extra gedragscodes komen of er verplichtingen voor deelname aan een panel deurbeleid worden vastgelegd in een Algemene Plaatselijke Verordening of vergunning. Discriminatie is al strafbaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verspreidde in 2014 een handreiking voor gemeenten om lokaal beleid op horecadiscriminatie te ontwikkelen. Er zijn dus al straf- en bestuursrechtelijke middelen.

Bewustwording
De horeca is de meest gastvrije bedrijfstak van Nederland. Iedereen is in principe welkom. Helaas bestaan er gasten die van deze gastvrijheid misbruik maken. Door middel van deurbeleid kan een ondernemer een balans vinden tussen gastvrijheid voor de mensen die het verdienen en het weigeren van toegang voor mensen die zich niet aan de regels houden. Het uitgangspunt is dat ondernemers bepalen wie wel en niet worden toegelaten. De toelatingsregels mogen nooit discriminerend zijn. KHN adviseert u om regelmatig met de portiers en gastheren van uw bedrijf dit soort situaties te bespreken. Zo maakt u uw medewerker bewust van wat wel en niet is toegestaan. Een goede samenwerking met de politie en gemeente draagt bij aan het respect voor de situaties waarin portiers werken.

Huisregels duidelijk zichtbaar
Bij een weigering van toegang, terecht of onterecht, speelt vaak het gevoel van 'willekeur' een belangrijke rol. Dat kan wellicht voor een deel weggenomen worden wanneer ondernemers zoveel mogelijk hun huisregels ook duidelijk en goed leesbaar zichtbaar maken bij de ingang van hun bedrijf. KHN adviseert dat ook.

Waar moeten huisregels aan voldoen?

 • Huisregels zijn nooit discriminerend
 • Huisregels moeten volkomen helder zijn
 • Huisregels zijn duidelijk zichtbaar, bij de ingang en op website van uw horecabedrijf
 • Huisregels worden consequent toegepast

Kan ik toelatingseisen stellen in huisregels en zo ja welke?

 • U mag eisen stellen aan uw gasten, als die eisen het doel hebben om:
  - De goede naam van uw bedrijf te behouden
  - Orde en rust in het bedrijf garanderen
  - Veiligheid van gasten en personeel waarborgen

In dat kader kunnen onder andere eisen gesteld worden aan kleding, aan gedrag en aan kredietwaardigheid.

Kan ik gasten weigeren?

 • Ja, gasten mogen worden geweigerd
 • Leg duidelijk uit waarom iemand wordt geweigerd
 • Noteer in een logboek wanneer iemand is geweigerd en waarom
 • Blijf rustig, ga zo min mogelijk in discussie
 • Indien er een klachtenspreekuur is of er is in het uitgaansgebied een Panel Deurbeleid; verwijs de geweigerde persoon daar dan naar 

Wat is het verschil tussen 'weigeren' en toegang 'ontzeggen'?

 • Een gast weigeren bij de deur is net wat anders dat een gast de toegang 'ontzeggen'. Bij het ontzeggen van de toegang wordt een gast die zich heeft misdragen verteld dat hij voor kortere of langere tijd niet meer welkom is in jouw zaak of zelfs in alle horecabedrijven als er een Collectief Horeca Ontzeggingensysteem (CHO) is.
Terug