Aangepaste versie Kustpact

3 jan 2017

In het 'Kustpact' worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de ruimte die langs de Nederlandse kust mag worden bebouwd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil met 67 organisaties afspraken maken in het convenant 'Kustpact'. Ook KHN is benaderd om aan dit 'Kustpact' mee te werken en zag in de uitwerking die in oktober voor lag nog een aantal inhoudelijke verbeterpunten.
Daarom tekende KHN dit convenant nog niet en stuurde KHN samen met Recron en Hiswa een brief aan de minister.

In het 'Kustpact' worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de ruimte die langs de Nederlandse kust mag worden bebouwd. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil met 67 organisaties afspraken maken in het convenant 'Kustpact'. Ook KHN is benaderd om aan dit 'Kustpact' mee te werken en zag in de uitwerking die in oktober voor lag nog een aantal inhoudelijke verbeterpunten.
Daarom tekende KHN dit convenant nog niet en stuurde KHN samen met Recron en Hiswa een brief aan de minister.

 

 

Naar aanleiding van deze brief heeft er op 6 december opnieuw een gesprek plaats gevonden met het ministerie om te praten over de verbeterpunten in het 'Kustpact', zodat ontwikkelingen langs de kust mogelijk blijven. Op basis van dit gesprek met een afvaardiging van de kustgemeenten en provincies, RECRON, KHN, HISWA, Vereniging Natuurmonumenten en Milieufederatie Zuid-Holland hebben juristen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een voorstel gedaan tot aanpassing van de tekst.

Er ligt nu een versie die geschikt lijkt om aan de besluitvormende organen voor te leggen. Voordat deze versie formeel wordt voorgelegd willen wij alle aan het Kustpact deelnemende partijen de gelegenheid geven kennis te nemen van de wijzigingen.

In de bijlage is de laatste concept tekst toegevoegd. Graag leggen wij deze tekst positief aan u voor omdat we onder andere:

1) in de afgelopen tijd bestaande belangen beter hebben kunnen waarborgen

2) er meer duidelijkheid is ontstaan over bestaande plannen die al dan niet zijn ingediend en

3) omdat er meer evaluatiemogelijkheden in de tekst zijn opgenomen. 

Het lijkt erop dat de schade in ieder geval flink beperkt kan worden en dat we als gastvrijheidssector maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Zwaarwegende bezwarentegen de aanpassingen van de bijgevoegde tekst kunnen nog tot uiterlijk 10 januari doorgegeven worden (liefst eerder). De kans dat er echter nog wijzigingen worden opgenomen is echter zo goed als nihil. Ook omdat het Kustpact vooral landelijke afspraken betreft.

Kern van het Kustpact is dat dit een soort landelijke samenwerking is waarbij eigenlijk besloten is om het lokaal (via zoneringen en provincies) verder af te handelen.

Terug