15 februari 2017 alcohol op agenda Tweede Kamer

14-02-2017

Alcoholbeleid en alcoholwet in 'Den Haag' onder de loep

 

Op 15 februari praat de Tweede Kamer over alcoholbeleid én tabaksbeleid. Om de huidige Drank- en Horecawet (DHW) te kunnen evalueren, heeft staatssecretaris Van Rijn in 2016 verschillende onderzoeken laten uitvoeren. De resultaten van die onderzoeken zijn naar de Kamer gestuurd en 15 februari onderwerp van discussie. KHN sorteerde voor op deze discussie en ging in gesprek met de relevante Kamerleden.

 

De afgelopen maanden sprak KHN met de Kamerleden die alcoholbeleid in hun portefeuille hebben: Erik Ziengs (VVD), Marith Volp (PvdA), Vera Bergkamp (D66), Hanke Bruins Slot (CDA) en Fleur Agema (PVV). Twee van hen gingen al eerder mee op werkbezoek.

De inzet van KHN: het alcoholbeleid van de afgelopen jaren werpt zijn vruchten af dus er is geen aanleiding voor drastische maatregelen, de verplichte ID-check moet van tafel (alleen de verkoop aan jongeren onder de 18 moet strafbaar worden, niet de ID-check), doorgeven of wederverstrekken moet strafbaar worden en ‘blurring’ (mixen van horeca/retail) vinden wij een slecht idee.

Lees de volledige stukken die KHN naar de Tweede Kamer heeft gestuurd:

Nederlands alcoholbeleid werkt
Uit de belangrijkste cijfers over alcohol en alcoholconsumptie kunnen we concluderen dat het Nederlandse alcoholbeleid van de afgelopen jaren werkt: het alcoholgebruik van jongeren onder de 18 is afgenomen, er wordt per hoofd van de bevolking minder alcohol verkocht en de naleving van de leeftijdgrens is verbeterd. De naleving van de leeftijdgrens in de horeca weliswaar beter maar nog niet voldoende. De belangrijkste uitdaging daarbij is volgens KHN dat de nieuwe norm (geen alcohol onder de 18 jaar) nog niet is geland. Dat blijkt ook uit onderzoeken: de meeste alcohol consumeren jongeren thuis, bij vrienden en in hokken en keten. Ouders en oudere vrienden zijn in de meeste gevallen degenen van wie ze de alcohol krijgen.

Drank- en Horecawet: wat moet er anders?
KHN heeft een enquête gehouden onder KHN-leden met vragen over de huidige alcoholwetgeving. Met deze uitkomsten is KHN naar ‘Den Haag’ gegaan. KHN zet in op een nieuwe alcoholwet waarmee we met zo min mogelijk regels zorgen voor een verantwoorde verstrekking van alcohol. KHN maakt zich onder andere sterk voor:

  • Afschaffing van de verplichte ID-check (alleen de verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 moet strafbaar zijn).
  • Strafbaarstelling van wederverstrekking (ouders of oudere vrienden die doorgeven).
  • Vastlegging van regels voor paracommerciële instellingen in de Alcoholwet (dit moet dus niet worden overgelaten aan gemeenten).
  • Geen verruiming van de mogelijkheden voor blurring met alcohol.
  • Een Alcoholwet waarmee gemeenten worden verplicht om stakeholders (zoals de horeca) te betrekken bij preventie- en handhavingsplannen én om hokken- en ketenbeleid op te nemen in deze plannen (om illegaliteit tegen te gaan).

‘Blurring’ hot topic
KHN verwacht dat het onderwerp ‘blurring met alcohol’ uitgebreid aan bod komt tijdens het overleg in de Tweede Kamer. De Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) is bijvoorbeeld een partij die openlijk pleit voor het versoepelen van de regels tussen retail en horeca met alcohol. De VVD heeft zelfs aangekondigd met een initiatiefwetsvoorstel te komen. KHN vindt dat geen goed idee want:

  • Alcohol is geen ‘gewoon’ product, het heeft een relatie met volksgezondheid. Het is dus niet een product dat zomaar overal en door iedereen verkocht moet worden.
  • Consumenten willen het niet. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat 77 procent niet wil ‘blurren’ tijdens een bezoek aan modezaak of kapper. Ook uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van de staatssecretaris blijkt dat 78 procent van het algemeen publiek 'blurren' niet normaal vindt.
  • 'Blurren' lost geen winkelleegstand op. Winkelleegstand komt door 20/30 procent overcapaciteit aan winkels terwijl consumenten steeds vaker online gaan winkelen. Aan meer horeca is geen behoefte.
  • De horeca heeft geen behoefte om te ‘blurren’. Een ruime meerderheid van KHN-leden (66 procent) heeft geen behoefte om te ‘blurren’.
Terug