Gastvrijheidssector (inclusief KHN) ondertekent Kustpact

21-02-2017

Praktische insteek kustbeleid een feit

Op dinsdag 21 februari is namens de gastvrijheidsondernemers aan de kust (HISWA, KHN, Strand Nederland en RECRON) het Kustpact ondertekend. Andere ondertekenaars waren onder andere het ministerie van Infrastructuur & Milieu, de kustprovincies en -gemeenten en de waterschappen. Met het Kustpact spreken de partijen af zich in te zetten voor een goede balans tussen behoud, bescherming en ontwikkeling van de Nederlandse kust.

Het Kustpact is een reactie op het besluit van de minister (in 2015) om meer ruimtelijke ontwikkeling aan de kust toe te staan. De negatieve reacties hierop waren aanleiding voor de minister om in gesprek te gaan met relevante partijen over het Nederlands kustbeleid. In het Kustpact staan de afspraken die de minister met de partijen heeft gemaakt ten aanzien van het kustbeleid in ons land. 

Samen komen tot aanvaardbare oplossingen
Er staan in het Kustpact twee belangrijke zaken: ten eerste is afgesproken dat betrokken partijen bij kustvraagstukken met elkaar in gesprek gaan om te komen tot aanvaardbare oplossingen. Ten tweede is afgesproken dat de provincies hierbij een regierol hebben: zij zijn verantwoordelijk voor het (inter)regionale kustbeleid en het natuur- en landschapsbeleid.

KHN: Dé manier om mee te praten over kustinvulling
In oktober 2016 greep KHN samen met Recron en Hiswa in op de versie van het Kustpact die toen voorlag. Reden? Die versie zette feitelijk alle kustontwikkeling op slot. In de brief gaven KHN, Recron en Hiswa aan dat er in het concept te veel aandacht was voor natuur- en landschapsbescherming en te weinig voor het belang van economische activiteiten. In de gesprekken die hierop volgden heeft onder andere KHN ervoor gezorgd dat er meer rekening wordt gehouden met de belangen van (kust)ondernemers. Met het nieuwe Kustpact kan KHN meepraten over de invulling van zogenaamde ‘kustzoneringen’. Zie ook de KHN factsheet over het Kustpact

Let op: niet kuststrook ‘op slot’ zetten
Hoewel het Kustpact door de partijen met de juiste intenties is getekend, wil KHN benadrukken dat we moeten voorkomen dat het Kustpact gebruikt gaat worden door overheden en natuurorganisaties bij juridische procedures om de kuststrook vooral te beschermen. Landschap en natuur zijn belangrijk maar mogen wat KHN betreft geen reden zijn om de kuststrook ‘op slot te zetten’. Ook economische en sociale belangen moeten een rol spelen als het gaat om kustontwikkeling. De komende jaren zal blijken of deelnemende partijen aan het Kustpact hier voldoende ruimte voor willen geven.

Terug