KHN wil ruimere venstertijden bevoorrading in binnensteden

16-02-2017

Samenwerking gemeenten en bedrijfsleven levert veel winst op voor efficiënte bevoorrading

KHN trekt samen met een aantal brancheorganisaties aan de bel bij Nederlandse gemeenten om het aantal regels voor de bevoorrading van binnensteden te verminderen. Als gemeenten en bedrijfsleven beter samenwerken en er overal dezelfde regels worden gehanteerd, kan dat veel winst opleveren voor efficiënte bevoorrading.

Ook zal het de leefbaarheid en economische vitaliteit van steden en dorpen ten goede komen, zo stellen KHN, evofenedex, TLN, Detailhandel Nederland en Thuiswinkel.org.

Soepele doorstroming
De organisaties boden op 16 februari 2017 bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag een zogenaamde position paper aan, met daarin voorstellen om de situatie te verbeteren. Zo zijn er onder andere suggesties om de ontwikkeling van logistieke centra aan de rand van de stad te ontwikkelen, beter straatmanagement voor een soepele doorstroming en meer laad- en losplaatsen.

VNG voorzitter Van Zanen gaf aan het signaal te hebben gehoord. “Deze concrete actiepunten en met name ook het gegeven dat TLN, evofenedex, Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org en KHN deze punten gezamenlijk naar voren brengen, is voor de VNG een belangrijk signaal. Ook het belang van publiek-private samenwerking en de pluspunten die dit oplevert zijn voor ons helder. De VNG heeft een groot aantal speerpunten, waaronder de leefbaarheid in de binnensteden. Een schone, veilige en efficiënte stedelijke bevoorrading is hier onderdeel van. Wij zetten ons hiervoor dan ook graag samen met u in”,  aldus Jan van Zanen.

Venstertijden afschaffen of verruimen
Onderzoek toont aan dat de venstertijden (tijden waarbinnen bedrijven bevoorraad mogen worden) in de praktijk leiden tot meer verkeer in de binnensteden. KHN pleit er daarom voor venstertijden zo ruim mogelijk te maken en waar mogelijk af te schaffen. Verruiming leidt tot een hogere beladingsgraad en daarmee tot minder voertuigen. KHN wil ook dat lengte en andere voertuigbeperkingen uitsluitend worden voorgeschreven als dit noodzakelijk is. Dit komt ten goede aan bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en het milieu.

Foto, VLNR: Marinus Cordesius (KHN), Arthur van Dijk (TLN), Sander van Golberdinge (Detailhandel Nederland), Jan van Zanen (VNG), Martijn Hos (Thuiswinkel.org) en Jeroen de Veth (evofenedex).
Terug