Wat betekent het VN-verdrag Handicap?

07-02-2017

Wat zijn de gevolgen voor de horeca?

Tijdens Horecava 2017 gaf staatssecretaris Van Rijn het startsein voor de campagne ‘Meedoen met een handicap’. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap of een chronische ziekte. Dit verdrag heeft ook voor de horeca gevolgen, want in principe moet elke gehandicapte toegang kunnen krijgen tot jouw bedrijf. Wat betekent dit precies voor jou bedrijf?

Wat wordt er nu precies in de aangepaste wet en het zogenaamde bijbehorende besluit Toegankelijkheid geregeld?

  • Alle ondernemers moeten geleidelijk de 'algemene toegankelijkheid' van hun bedrijf voor gehandicapten vergroten tenzij dat voor de ondernemer een onevenredige belasting vormt.
  • Als een persoon met een handicap verzoekt om een eenvoudige voorziening of maatregel te treffen (voor toegankelijkheid) dan moet de ondernemer daarmee instemmen als dat voor hem/het bedrijf ‘niet onevenredig belastend en/of disproportioneel is’.

Hulphond in de horeca
Een hulphond wordt gezien als een doeltreffende maatregel (net zoals het voorlezen van het menu, de aanschaf drempelhulp, et cetera ). Je móet een hulphond dus toelaten.

Onredelijk verzoek?
Gastvrijheid zit in de genen van horecaondernemers. Iedere gast is welkom, dus ook personen met een beperking. Hoewel horecaondernemers al het mogelijke al doen om iedere gast zich welkom te laten voelen, kan het gebeuren dat een persoon met een beperking een (in zijn of haar ogen redelijk) verzoek doet om een doeltreffende maatregel te treffen, waarvan je vind dat het verzoek onredelijk is. In zo’n geval kan de gehandicapte persoon bij het College voor de Rechten van de mens terecht met een klacht (dat college doet een niet verbindende uitspraak) en via het college of ook rechtstreeks, bij de rechter. Je moet dan als 'weigerende' ondernemer aan kunnen tonen dat de door de persoon met een beperking verzochte maatregel onevenredig is en disproportioneel.

Tips
Het hoeft niet altijd kostbaar, ingrijpend of ingewikkeld te zijn om jouw producten en diensten beter toegankelijk te maken voor iedereen. Bekijk de tips van KHN.  

KHN: Toegankelijkheid en gastvrijheid gaan goed samen
KHN ondersteunt de campagne om de horeca nog toegankelijker te maken. KHN-directeur Rob Bongenaar benadrukte tijdens de start van de campagne dat 50.000 horecaondernemers en hun medewerkers dagelijks bezig zijn om al hun gasten een fantastische beleving te bieden. "Ik denk dat we als horeca vooral door moeten gaan met wat ondernemers nu al doen: ons blijven verplaatsen in onze gasten en hun specifieke behoeften. Deze campagne helpt hierbij." KHN vindt dat toegankelijkheid en gastvrijheid goed samengaan, mits er per situatie gekeken wordt naar de (on)mogelijkheden en de gevraagde aanpassingen geen onredelijke investering vragen van de ondernemer.

Over het VN-verdrag
Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is door Nederland ondertekend op 30 maart 2007. Het VN-verdrag is nu in de Nederlandse wet opgenomen.

Terug