KHN: Betere regels rond ziekte, ontslag en contracten nodig

09-05-2017

Minder belemmerende wet- en regelgeving voor werkgevers en medewerkers heeft topprioriteit

KHN zet vraagtekens bij de snelle aanpassingen die minister Asscher nu met spoed wil doorvoeren in de Wet werk en zekerheid, omdat deze te ingewikkeld en belemmerend zijn. KHN is van mening dat sociale partners het nieuwe kabinet goed kunnen adviseren over het terugbrengen van de risico’s en lasten van het werkgeverschap. Want het is van groot belang dat werkgevers medewerkers weer langer aan zich kunnen binden.

Dit vraagt om aanpassing van de loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte en de Wet werk en zekerheid. Dat is in het belang van alle werkenden. Een nieuw kabinet kan die regels dan snel, maar meer gefundeerd aanpassen. Als sociale partners niet leveren zal het nieuwe kabinet zelf het voortouw moeten nemen.

Minder wet- en regelgeving

KHN heeft binnen VNO-NCW op deze prioriteit aangedrongen. KHN vraagt al langer om minder belemmerende wet- en regelgeving zodat horecaondernemers op een goede en simpele manier voldoende medewerkers kunnen aannemen. Want we hebben op dit moment veel vacatures die we graag snel en goed willen invullen.

Langere WW-uitkering

Cao-partijen die dat willen en nodig vinden, kunnen ervoor kiezen om de WW langer aan te vullen, maar dat is geen verplichting. Voorwaarde is wel dat ook werknemers die geen kortere WW-duur hebben meebetalen. Voor de huidige arbeidsmarkt in onze branche is er wat KHN betreft geen aanleiding voor een langere WW. In de horeca is het van belang dat de arbeidsmarkt niet langer 'op slot zit' en dat horecaondernemers met behulp van betere regels voldoende medewerkers kunnen werven.

Terug