Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017

23-05-2017

Per 1 juli veranderen de regels voor het minimumloon. Wat betekent dat voor u?

Per 1 juli veranderen de regels voor het minimumloon. De leeftijd voor het 'volwassen' wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 juli 2017 omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) in stappen flink omhoog. Wat betekent dat voor u?

Nu hebben medewerkers van 23 jaar en ouder recht op een volledig wettelijk minimumloon. Jongere medewerkers krijgen volgens een staffel een percentage van dit minimumloon. Dit is het wettelijk minimumjeugdloon. 

Wat verandert er?

Per 1 juli aanstaande wordt de eerste stap gezet. Dan gaat de leeftijd waarop iemand het (volwassen) wettelijk minimumloon krijgt omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Stap 2 volgt per 1 juli 2019. Dan wordt dat 21 jaar. 

Tegelijkertijd gaan per 1 juli 2017 de percentages van het wettelijk minimumloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar omhoog. Per 1 juli 2019 gaan de minimumlonen voor 18, 19 en 20 jaar nog verder omhoog.

Heeft u leerlingen in dienst, let dan op!

Deze verhogingen van percentages geldt niet voor BBL leerlingen. Per 1 juli 2017 hebben zij volgens de wet alleen recht op de verhoging van de inflatiecorrectie van 0,89%. Echter, in het AVR wordt deze verhoging wel meegenomen, omdat het onderscheid in minimumloon tussen andere jeugdigen en leerlingen in het kader van goed werkgeverschap ongewenst is op de horecavloer.  

Het AVR wordt hierop aangepast en daarmee is de verandering van toepassing, omdat in het AVR al is opgenomen dat wijzigingen worden meegenomen (zie artikel 1.26).

Wat betekent dit u?

Concreet betekent dit dat uw medewerkers van 18 tot en met 22 jaar per 1 juli aanstaande een hoger wettelijk minimum(jeugd)loon ontvangen. Medewerkers van 18 jaar ontvangen 5 procent meer, en medewerkers van 22 jaar gaan er tot 18 procent op vooruit.

 

1-1-2017

1-7-2017

1-7-2019

23 jaar en ouder

100,00%

100,00%

100,00%

22 jaar

85,00%

100,00%

100,00%

21 jaar

72,50%

85,00%

100,00%

20 jaar

61,50%

70,00%

80,00%

19 jaar

52,50%

55,00%

60,00%

18 jaar

45,50%

47,50%

50,00%

17 jaar

39,50%

39,50%

39,50%

16 jaar

34,50%

34,50%

34,50%

15 jaar

30,00%

30,00%

30,00%

Het AVR heeft met deze ontwikkeling al rekening gehouden. Daar is de vakvolwassen leeftijd voor vakkrachten nu al 21 jaar. Voor niet-vakkrachten mag het wettelijke minimum (jeugd)loon worden toegepast in plaats van de loontabel. Zie de nieuwe loontabel per 1 juli 2017. 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017

Horeca

Percentage

Per maand

Per week

Per dag

Per uur (horeca)

23 jaar en ouder

100,00%

€ 1.565,40

€ 361,25

€ 72,25

€ 9,51

22 jaar en ouder

100,00%

€ 1.565,40

€ 361,25

€ 72,25

€ 9,51

21 jaar

85,00%

€ 1.330,60

€ 307,05

€ 61,41

€ 8,09

20 jaar

70,00%

€ 1.095,80

€ 252,85

€ 50,58

€ 6,66

19 jaar

55,00%

€ 860,95

€ 198,70

€ 39,74

€ 5,23

18 jaar

47,50%

€ 743,55

€ 171,60

€ 34,32

€ 4,52

17 jaar

39,50%

€ 618,35

€ 142,70

€ 28,54

€ 3,76

16 jaar

34,50%

€ 540,05

€ 124,65

€ 24,93

€ 3,29

15 jaar

30,00%

€ 469,60

€ 108,40

€ 21,68

€ 2,86


Wat verandert er voor werknemers die in de AVR schalen zitten (vakkrachten)?

De AVR lonen blijven gelijk, met uitzondering van werknemers die in schaal 1 zitten. Zij verdienen namelijk het wettelijk minimum loon en deze lonen stijgen dus per 1 juli 2017.

Compensatieregeling lage-inkomensvoordeel

Door de stapsgewijze verhoging krijgen werkgevers te maken met hogere loonkosten. Met een compensatieregeling kunt u rekenen op een tegemoetkoming, het lage-inkomens voordeel (LIV). Deze regeling geldt nu al voor degenen die het wettelijk minimumloon ontvangen en daar wordt nu de groep jeugd van 18 tot en met 21 jaar aan toegevoegd (en per 1 juli 2019 de groep 18 tot en met 20 jaar). Kijk hier voor meer informatie over het Lage inkomens voordeel

Subsidie praktijkleren blijft bestaan

Als u in uw bedrijf een leerling of student begeleidt, kunt u gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. In 2017 kunt u een subsidieaanvraag indienen vanaf 2 juni 2017 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Lees hier meer over de subsidieregeling praktijkleren

Loontabellen

De volledige loontabel met jeugd- en uurlonen per 1 juli 2017 vindt u op khn.nl/minimumloon.

Vragen? 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl.

Terug