Nieuwe wetten en regels: dit verandert er voor u per 1 juli 2017

27-06-2017

KHN zet voor u de belangrijkste wijzigingen (alfabetisch) op een rij.

Tweejaarlijks wordt de wet- en regelgeving op onderdelen aangepast. Wat verandert er per 1 juli 2017 voor de horeca? KHN zet voor u de belangrijkste wijzigingen (alfabetisch) op een rij.

Arbodienstverlening - nieuwe eisen contract met arbodienst

Uw werknemer heeft altijd recht op een gesprek met de bedrijfsarts, ook als hij niet ziek is. Heeft u een zieke medewerker? Dan heeft hij het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. Twijfelt uw medewerker aan het oordeel van de arts? Dan mag hij een second opinion aanvragen bij een tweede, onafhankelijke, bedrijfsarts. Ook komt er meer medezeggenschap van de Ondernemingsraad bij het aanwijzen van preventiemedewerkers. Lees meer.

E-factuur aan Rijksoverheid verplicht

Bent u leverancier van de Rijksoverheid? Bij een nieuwe inkoopovereenkomst moet u verplicht een e-factuur sturen. Lees meer.

Minimumloon per 1 juli 2017 

Per 1 juli 2017 worden de bedragen van het wettelijk minimumloon en de bedragen die van het wettelijk minimumloon zijn afgeleid (loongroep) gewijzigd. Lees meer.

Minimumjeugdloon stapsgewijs afgeschaft

Per 1 juli gaat de leeftijd waarop iemand het (volwassen) wettelijk minimumloon krijgt omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Stap 2 volgt per 1 juli 2019. Dan wordt dat 21 jaar. Lees meer.

Minimumloon gaat omhoog

Tegelijkertijd gaan per 1 juli 2017 de percentages van het wettelijk minimumloon voor 18, 19, 20 en 21 jaar omhoog. Per 1 juli 2019 gaan de minimumlonen voor 18, 19 en 20 jaar nog verder omhoog. Lees meer.

Pensioen: niet meer in eigen beheer

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heeft u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Dit kan straks niet meer. U krijgt wel de mogelijkheid om uw opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken. Als u dit niet doet dan kunt u de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting.

Kijk voor een overzicht van alle wetswijzigingen per 1 juli 2017 op Ondernemersplein.nl.

Terug