Amsterdam Dance Event (ADE) 2017 – aanpassing nadere regels dance events

18 jul 2017

Van 18 t/m 22 oktober 2017 vindt de 22e editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) plaats. Speciale regels zijn dan van toepassing.  De regels voor ADE gelden voortaan voor alle dance events georganiseerd in een horecabedrijf.

Van 18 t/m 22 oktober 2017 vindt de 22e editie van het Amsterdam Dance Event (ADE) plaats. Speciale regels zijn dan van toepassing.  De regels voor ADE gelden voortaan voor alle dance events georganiseerd in een horecabedrijf.

Het college van B&W heeft 2 belangrijke besluiten genomen:

 1. Een aanpassing van Nadere regels dance events in de horeca (geldend voor alle dance events, inclusief ADE):
  Tijdens dance events dienen één of meer (afhankelijk van het aantal bezoekers) bedrijfshulpverleners aanwezig te zijn. Deze hulpverleners moeten een geldig EHBO- of BHV-certificaat hebben (met modulen ‘spoedeisende hulp’ en ‘niet-spoedeisende hulp’) aangevuld met een EHBDu certificaat. Zij hoeven dus niet meer een volledige EHBO-opleiding te hebben gedaan maar een BHV-opleiding met de juiste EHBO-modules volstaat (aangevuld met een cursus EHBDu). KHN Amsterdam zal binnenkort gecombineerde BHV-EHBDu cursussen aanbieden.
   
 2. Het beleid ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het ADE 2017: een collectieve ontheffing van de openingstijden zal worden verleend aan horecagelegenheden die deelnemen aan het officiële ADE festivalprogramma. Bedrijven die de ontheffing krijgen mogen tot 8.00 uur geopend blijven, waarbij tussen 6.00 en 8.00 uur geen nieuwe bezoekers meer mogen worden toegelaten. De openingstijdenontheffing, met de daarbij behorende lijst van horecabedrijven waarvoor de ontheffing geldt, zal begin oktober worden verleend.

De volgende voorwaarden gelden:

 • Het bedrijf beschikt over een geldige exploitatievergunning voor een horecabedrijf.
 • Het bedrijf komt voor op de definitieve lijst van ADE festival deelnemers, zoals die door de stichting ADE bij de gemeente wordt ingeleverd.
 • De exploitant of eigenaar van het horecabedrijf is aanwezig op een van de informatiebijeenkomsten op het stadhuis voor clubpersoneel, georganiseerd door stichting ADE, Jellinek, Celebrate Café en de gemeente.

Data informatiebijeenkomsten

 • Dinsdag 8 augustus 2017, van 19.00 tot 21.00 uur
 • Maandag 14 augustus 2017, van 19.00 tot 21.00 uur.

Aanmelden

U kunt zich t/m 6 augustus aanmelden via het aanmeldformulier op de website van de gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl/ade .   

Vragen

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot: Julie Croiset van Uchelen: j.croiset@amsterdam.nl, telefoon: 020 5522048

Alhoewel KHN betrokken is geweest bij de totstandkoming van de regels, hebben we duidelijk te kennen gegeven dat het een uitdaging is dat er altijd één, of in de grotere zaken twee, BHV’ers aanwezig moeten zijn. Met de vele wisselingen in het personeelsbestand kan dit lastig zijn. We vinden dat controle geen doel op zich moet zijn op dit onderdeel en willen graag na een jaar evalueren of deze eis haalbaar is gebleken. Onze inschatting is dat het bij de grotere, bekende events geen problemen op zal leveren, maar bij een reguliere gangbare programmering zal het lastig zijn om altijd aan de eis te voldoen.

Tevens hebben we aangegeven dat de huidige omschrijving van de doelgroep (te) ruim geïnterpreteerd kan worden, maar toch echt bedoeld is voor die gelegenheden die regelmatig feesten in hun horecabedrijf organiseren waarbij het hoofddoel is om (langdurig) te dansen op versterkte elektronische muziek.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u een mail sturen naar amsterdam@khn.nl of contact opnemen met regiomanager Frank Koreman: f.koreman@khn.nl of telefoon 06 34 39 56 51.

Zie voor de volledige informatie de volgende documenten:

 1. Brief van de burgemeester naar potentiele ADE deelnemers
 2. Het vastgestelde Beleid t.a.v. horeca en evenementen tijdens ADE 2017
 3. De door het college van B&W op 11 juli 2017 vastgestelde aangepaste Nadere regels dance events in horeca
Terug
Download de gratis KHN App