'Met de hulp van KHN BedrijfsAdvies wél een schadevergoeding gekregen'

11-07-2017

Lange adem en deskundig advies KHN BedrijfsAdvies leiden tot resultaat.

Na het invullen van het zoveelste schadeformulier had Mario Brandt er schoon genoeg van. Hij steggelde al jaren met de gemeente over de schade die hij heeft opgelopen door de bouw van de Noord-Zuidlijn. Hij schakelde de hulp van KHN BedrijfsAdvies in én met succes. “Ik heb nu eindelijk een substantieel deel van mijn schade vergoed gekregen.”

Mario Brandt is eigenaar van Grand Café Restaurant 1e Klas in Amsterdam, gevestigd op het Centraal Station van Amsterdam. In 2000 kreeg 1e Klas last van de werkzaamheden rond de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Mario: ”Mijn restaurant was minder goed bereikbaar. Treinen stopten op andere perrons en ik ontving minder gasten. Dit heeft mij zeker een kwart van mijn omzet gekost. Serieus geld dus.” Zelf lukte het Mario maar niet om een redelijke schadevergoeding voor dit omzetverlies te krijgen. Daarbij kwam dat de werkzaamheden fors langer duurden dan gepland: de werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn op het Centraal Station waren niet in 2007 klaar, maar pas in 2014.  “De schadeclaim die ik indiende werd afgewezen, want volgens de gemeente viel het allemaal wel mee.” Dit was het moment dat Mario de hulp van KHN BedrijfsAdvies inschakelde, met resultaat.

Eindelijk resultaat

Met behulp van de expertise van KHN-adviseur en Gerechtelijk Deskundige Thierry Neuféglise, is er na een lang traject van overleg met allerlei instanties eindelijk het gewenste resultaat geboekt. Thierry: “Mario zat in een ontzettend lastig traject met de gemeente. Hij werd van het kastje naar de muur gestuurd en kreeg steeds niet de schadevergoeding waar hij eigenlijk recht op had. Sterker nog: tot aan het hoogste rechtsorgaan (Raad van State) aan toe had Mario ongelijk gekregen. Door opnieuw in gesprek te gaan met de gemeente en hen op basis van argumenten te overtuigen kwam er schot in de zaak. De gemeentewas er eindelijk van overtuigd dat er sprake was van een substantiële schade. Ik ben blij dat ik Mario heb kunnen helpen. Wij doen niet anders en wij kennen de gemeentelijke procedures en de betrokken instanties heel goed. Het is belangrijk om voortdurend in gesprek te blijven. Dit is lastig, want als horecaondernemer ben je er in de eerste plaats voor je gasten en je personeel. En dan heb je helemaal geen tijd om je met dit soort processen bezig te houden, zeker niet als je met die gemeente al bij de rechter hebt gestaan. Ik ben blij dat ik een bijdrage kon leveren en dat Mario (na 10 jaar!) een substantiële vergoeding kreeg voor de geleden financiële schade.”

Dreigt u ook schade op te lopen?

Mario is niet de enige, want er zijn veel horecaondernemers die het moeten ontgelden in gevecht met gemeente om vergoeding voor geleden schade. Zit u ook in een lastig parket met uw gemeente? Loopt u omzet mis door gemeentelijke beslissingen? Schakel dan ook de hulp in van KHN BedrijfsAdvies. U kunt bij KHN BedrijfsAdvies onder meer terecht voor:

  • Financiering begeleidingtrajecten
  • Waardebepalingen en schadeberekeningen
  • Rendementsadvies-trajecten
  • HACCP en voedselveiligheid
  • Marketing

Kijk op khn.nl/bedrijfsadvies, bel 0348 48 94 19 of mail aan khnbedrijfsadvies@khn.nl.

Terug