Bhv-trainingen in KHN Amsterdam in het najaar

04-09-2017

Als werkgever bent u verplicht om maatregelen te treffen voor interne hulpverlening. Op grond hiervan moet u één of meer medewerker aanwijzen als bedrijfshulpverlener. Deze medewerkers hebben de taak om in een situatie die de veiligheid of gezondheid in gevaar brengt, maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken. U bent en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in uw bedrijf.

Als werkgever bent u verplicht om maatregelen te treffen voor interne hulpverlening. Op grond hiervan moet u één of meer medewerker aanwijzen als bedrijfshulpverlener. Deze medewerkers hebben de taak om in een situatie die de veiligheid of gezondheid in gevaar brengt, maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken. U bent en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in uw bedrijf.

KHN Amsterdam biedt in samenwerking met Chubb Fire & Security een 1-daagse bhv-training met e-learning aan.

Voor wie?

De training is bedoeld voor leden van KHN Amsterdam en hun medewerkers die hulpverleningstaken hebben bij calamiteiten en ongevallen. Op onze site kunt u nagaan welke eisen worden gesteld volgens de wet.

Programma

Ongeveer 7 werkdagen voorafgaand aan de trainingsdag ontvangt u een e-mail met een oproep het e-learning programma te doorlopen. Deze e-learning duurt ongeveer drie uur. Het is de bedoeling dat u deze online toets met een positief resultaat voltooit. Daarna neemt u deel aan de trainingsdag. Tijdens de trainingsdag controleert de instructeur of u de vereiste handelingen correct uitvoert.

De volgende onderwerpen komen zowel in theorie als praktijk aan bod:

  • Niet spoedeisende Eerste Hulp
  • Spoedeisende Eerste Hulp (inclusief AED)
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

Kosten & betaling

De kosten voor deze workshop/cursus zijn € 125,- euro per persoon (exclusief  btw) voor de Nederlandstalige training. De kosten voor leden van KHN die geen lid zijn van KHN Amsterdam en niet-leden zijn € 150,-. Na de training ontvangt u een factuur.

Afmelden

Aanmelden is niet vrijblijvend. Als u zich aanmeldt, verwachten wij ook dat u komt
Afmelden kan alleen per email via khncursussen@khn.nl. Bij niet-tijdige afmelding zonder geldige reden (uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de training) zijn wij helaas genoodzaakt € 125,- bij u in rekening te brengen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar  khncursussen@khn.nl of contact opnemen met tel: 0348 48 94 76 

Aanmelden

Klik hier voor een overzicht van alle trainingen en om aan te melden.

Terug