Nieuwe omgevingsvisie provincie Zeeland. Vul de enquete in!

03-08-2017

De provincie Zeeland inventariseert momenteel hoe na 2018 de fysieke omgeving van de provincie Zeeland er uit moet zien. Inwoners / bedrijven en organisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven.

De provincie Zeeland inventariseert momenteel hoe na 2018 de fysieke omgeving van de provincie Zeeland er uit moet zien. Inwoners / bedrijven en organisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven.

Belangrijke vraagstukken zijn:
Meer of minder bebouwing, uitbreiding bedrijventerreinen, natuurwaarden, toekomst van de recreatie etc. Wij verzoeken u, als ondernemer, bijgaande enquête van de provincie Zeeland in te vullen.

Het is belangrijk dat alle signalen, dus ook die van de ondernemers, worden meegenomen zodat er niet een te eenzijdig beeld ontstaat. 

Dank voor uw medewerking.

 

Terug