Uitspraak rechter geeft duidelijkheid over verantwoordelijkheid horecaondernemers

27-08-2017

KHN tevreden met uitspraken rechter: horecaondernemers niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen waar zij geen invloed op hebben.

 

KHN is blij met de uitspraak van de rechter dat Club Vie en Playa in Rotterdam weer open mogen. Deze uitspraak geeft meer duidelijkheid over de vraag waar een horecaondernemer verantwoordelijk voor kan worden gehouden.

De feiten in beide zaken zijn totaal verschillend, maar de overeenkomst is dat er in beide gevallen ernstige incidenten hadden plaatsgevonden buiten de bedrijven zelf. In beide gevallen besloot de burgemeester Aboutaleb toch tot sluiting over te gaan. De rechter is het daar duidelijk niet mee eens.

De twee zaken in Rotterdam

In de zaak van Club Vie heeft de burgemeester een verband tussen de incidenten (zedendelicten die elders plaatsvonden) en het bedrijf niet kunnen aantonen. Dan is een sluiting volgens de rechter niet gerechtvaardigd. Bij Playa vond er een ernstig incident plaats buiten het horecabedrijf en na sluitingstijd. In die zaak was de rechter ook van mening dat een sluiting van het bedrijf te ver gaat. In de uitspraak van Playa zegt de rechter onder andere het volgende:

Dat een sluiting van drie maanden gerechtvaardigd zou zijn alleen al omdat het incident ‘in de directe omgeving van’ het horecabedrijf heeft plaatsgevonden (pag. 35 Horecanota), is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter rechtens niet houdbaar omdat deze uitleg niet gezien kan worden als een redelijke uitwerking van het begrip ‘vanuit’ de inrichting.

Verantwoordelijkheid horecaondernemer

Volgens KHN zijn deze uitspraken belangrijk omdat ze meer duidelijkheid geven over de vraag waar een horecaondernemer verantwoordelijk voor kan worden gehouden. In zijn blog van 18 augustus jl. deed KHN-voorzitter Robèr Willemsen een oproep aan de burgemeesters van Nederland om zorgvuldig om te gaan met de bevoegdheden die zij op basis van de openbare orde hebben. Het is volgens KHN niet redelijk om een ondernemer verantwoordelijk te houden voor gebeurtenissen waar hij geen invloed op kan hebben. De bestuursrechter in Rotterdam heeft met deze twee uitspraken bijgedragen aan duidelijkheid over de vraag waar de verantwoordelijkheid van een horecaondernemer ophoudt.

Samenwerking voor veilig uitgaan van groot belang

Voor een uitgaansgebied is veiligheid een belangrijke voorwaarde. Daarom zorgen ondernemers er niet alleen voor dat mensen het in onze horecabedrijven naar hun zin hebben en genieten van onze gastvrijheid, maar ook dat het veilig is. Daar werken we hard aan; elke dag weer. Met poortjes, portiers en een duidelijke policy als het gaat om wapens en drugs. En als het gaat om veiligheid is samenwerking cruciaal. Samenwerking tussen ondernemers onderling. Maar ook met gemeente en politie. We hebben daarbij een gezamenlijk belang: om een leuk, gezellig, veilig en rendabel uitgaansgebied te realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen investeren we vanuit KHN voortdurend in de samenwerking met andere partijen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld convenanten veilig uitgaan en het collectief horeca ontzeggingen-systeem.

Meer informatie over individuele hulpmiddelen maar ook een modelprotocol voor een collectief horeca ontzeggingen-systeem vindt u hier.

Terug