Soap rondom toeristenbelasting in Amsterdam

28 sep 2017

In een eerder nieuwsbericht hebben we u geinformeerd over de nieuwe tarieven toeristenbelasting voor het jaar 2018. De gedifferentieerde tarieven van 4% en 6% zijn duidelijk met ons gecommuniceerd en ook door de gemeenteraad goedgekeurd.

In een eerder nieuwsbericht hebben we u geinformeerd over de nieuwe tarieven toeristenbelasting voor het jaar 2018. De gedifferentieerde tarieven van 4% en 6% zijn duidelijk met ons gecommuniceerd en ook door de gemeenteraad goedgekeurd.

Nu wil de VVD tijdens de komende begrotingsbehandeling een motie indienen met het voorstel van een hoger tarief van 7% voor de gehele stad per 1 januari 2018. Zie artikel in het Parool 'Meerderheid raad wil hogere toeristenbelasting'.

Lobby KHN
KHN is actief een lobby gestart om dit tegen te houden. Zie o.a. deze brief die naar alle gemeenteraadsleden en het college is gestuurd. Daarnaast voeren we gesprekken met verschillende politieke vertegenwoordigers om aan te tonen dat de plannen absurd en onuitvoerbaar zijn.

Deze voorstellen schenden het vertrouwen en onze rechtspositie. Overigens is wethouder Kock geen voorstander van de plannen om de tarieven volgend jaar te verhogen naar 7%. Hij pleit echter wel  voor de invoering van een vast hoog tarief vanaf 2019. Hij heeft een variantenstudie uit laten voeren naar verschillende tarieven toeristenbelasting. Zie hier het artikel met een samenvatting en ons commentaar. 

Naast onze eigen lobby hebben we een groep budgethotels gemobiliseerd om betere inzichten te geven over de branche en mogelijk zeer nadelige gevolgen bij invoering van een zeer hoog vast tarief toeristenbelasting. Wij houden u uiteraard op de hoogte en zetten zwaar in om buitensporige verhogingen op toeristenbelasting te voorkomen.

Terug
Download de gratis KHN App