Digitaal nachtregister Amsterdam. Vragen en antwoorden

19 dec 2017

Eind november is de online portal die toegang geeft tot de gegevens en inzichten van het digitale nachtregister live gezet. Meer dan 200 hotels en hostels zijn al aangesloten en in de komende maanden zal dit verder worden uitgebreid zodat we een volledig beeld hebben voor Amsterdam.

Eind november is de online portal die toegang geeft tot de gegevens en inzichten van het digitale nachtregister live gezet. Meer dan 200 hotels en hostels zijn al aangesloten en in de komende maanden zal dit verder worden uitgebreid zodat we een volledig beeld hebben voor Amsterdam.

KHN leden kunnen de online portal gebruiken voor eigen managementinformatie, benchmarking en marketing. Ons bestuur steunt het digitale nachtregister omdat dit voor onze leden waardevolle inzichten biedt en zorgt voor lagere administratieve lasten.  

Veel gestelde vragen:

Ben ik verplicht de gegevens (digitaal) aan te leveren?
Ja, dit was al zo toen we nog de politiebriefjes hadden. Op verzoek van de politie of de gemeente kan informatie uit het nachtregister worden opgevraagd. De gemeente heeft nu een digitaal instrument ingevoerd waarop alle hotels en hostels worden aangesloten en het makkelijker wordt om gegevens te delen. Indien het niet mogelijk is om aan te sluiten op het digitale nachtregister, dan zullen de gegevens maandelijks moeten worden aangeleverd aan de gemeente. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zal hierop worden aangepast en dit gaat waarschijnlijk in vanaf het eerste kwartaal van 2018.

Wat gebeurt er als ik de gegevens niet aanlever?
Aangezien het een wettelijke plicht is een nachtregister bij te houden en op verzoek van de gemeente gegevens daaruit te delen, kan de gemeente hierop gaan handhaven. In de wet staat de strafmaat genoemd. Aangezien de inzichten ook waardevol zijn voor onze leden, adviseren we hotels de gegevens te delen met de gemeente.

Hoe kan ik de gegevens digitaal aanleveren?
Er zijn drie manieren om aan te leveren. Voor de meest gebruikte property management systemen zijn koppelingen ontwikkeld, dus voor de meeste hotels en hostels is het mogelijk om de gegevens via een automatisch proces digitaal te delen. Indien het niet kan via het PMS dan kan gebruik worden gemaakt van een Excel-format óf kunnen de gegevens worden ingevoerd via een webformulier. Dit kan dagelijks, wekelijks of maandelijks. 

Wat doet de gemeente of VisitorData met de gegevens?
Alle aangeleverde, anonieme, data komt in een beveiligde database. U krijgt als hotelier, nadat u een overeenkomst heeft getekend en retour gestuurd, toegang tot de portal die u voor eigen gebruik kunt inzien. De aangeleverde data blijft van het betreffende hotel en mag niet commercieel worden (door)verkocht.

Is het niet in strijd met privacywetgeving om deze gegevens te verstrekken?
Het gaat alleen om anonieme aantallen gasten en overnachtingen. Er worden geen persoonsgegevens zoals namen en adressen verwerkt waardoor privacy geen issue is. 

Kunnen mijn collega’s of de gemeente de verstrekte gegevens herleiden naar mijn bedrijf?
Nee, er is voor gezorgd dat er minimaal vijf accommodaties in een filteroptie zitten, zodat altijd sprake is van samengestelde (anonieme) gegevens die niet herleidbaar zijn tot individuele accommodaties. 

Hoe weet ik dat er geen misbruik wordt gemaakt van de verstrekte gegevens of dat de gegevens worden doorverkocht?
De gemeente Amsterdam, VisitorData en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Amsterdam (namens de leden Amsterdam) hebben hiertoe een convenant ondertekend. In de overeenkomst die u dient te tekenen staat tevens een kopje ‘Eigendom, bescherming en gebruik gegevens’ dat is afgeleid van het convenant. Hiermee wordt geregeld dat de aangeleverde gegevens altijd van het hotel blijven en niet mogen worden doorverkocht. 

Moet ik de gegevens ook nog maandelijks aanleveren bij het CBS?
Het CBS onderzoekt momenteel of zij gebruik kunnen maken van het digitale nachtregister. Voorlopig blijft de verplichte maandelijkse enquête nog bestaan. Echter, om ervoor te zorgen dat u niet dubbel werk hoeft te doen, ontwikkelt VisitorData een rapportfunctie waarmee u met één druk op de knop een maandrapport ten behoeve van het CBS kunt aanmaken. Deze functie zal waarschijnlijk in de loop van januari beschikbaar komen. U wordt hier nog nader over geïnformeerd door VisitorData. 

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb?
Afhankelijk van de aard van uw vraag kunt u terecht bij ofwel VisitorData ofwel KHN ofwel de gemeente.

  • Voor juridische vragen kunt u contact opnemen met KHN, bijvoorbeeld over bescherming en gebruik van de gegevens. Contact via Eveline Doornhegge, e.doornhegge@khn.nl.
  • Voor vragen over het aansluiten op het digitale nachtregister en eventuele problemen in relatie tot de aanlevering, kunt u contact opnemen met VisitorData: support@visitordata.nl.
  • Voor vragen over het beleid ten aanzien van het digitale nachtregister kunt u contact opnemen met Jenneke Visser, de nieuwe Programmamanager Overnachtingsbeleid, afdeling Economie gemeente Amsterdam: j.visser@amsterdam.nl
Terug