Gemeente Amsterdam maakt voorstel nadere regels VIP tafels in clubs

20 feb 2018

KHN is van mening dat het merendeel van de VIP tafels, vooral in onze clubs, worden gebruikt door reguliere gasten, niet zijnde criminelen. Echter het blijkt dat VIP-tafels ook een aantrekkingskracht kunnen hebben op criminelen. Het gaat hier blijkbaar om  criminelen die vrij rond lopen en door justitie niet aangepakt kunnen worden.

KHN is van mening dat het merendeel van de VIP tafels, vooral in onze clubs, worden gebruikt door reguliere gasten, niet zijnde criminelen. Echter het blijkt dat VIP-tafels ook een aantrekkingskracht kunnen hebben op criminelen. Het gaat hier blijkbaar om criminelen die vrij rond lopen en door justitie niet aangepakt kunnen worden.

 

KHN wil niet willens en wetens meewerken aan het faciliteren van criminelen, maar wil ook niet het verlengstuk van justitie zijn. In overleg zijn nadere regels opgesteld. KHN kan zich echter niet vinden in de regel dat contante betalingen niet langer geaccepteerd kunnen worden. Dit is immers een wettelijk betaalmiddel en beperkt de gastvrijheid van ondernemers.

Op dit onderdeel zal KHN  verweer voeren en accepteert deze beperking niet. We vragen ons  af of de lokale overheid de bevoegdheid heeft om zich op dit niveau met de bedrijfsvoering van ondernemers te bemoeien en een wettelijk betaalmiddel kan verbieden.

Hieronder vindt u het totale palet aan regels dat het college voorstelt:

  1. De exploitant houdt de verkoop van VIP-tafels te allen tijde in eigen hand.
  2. Bij de toegang tot het horecabedrijf worden gasten gevisiteerd door gecertificeerde beveiligingsbeambten.
  3. Van alle VIP-gasten dient te worden vastgesteld dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
  4. Het VIP-gedeelte wordt afdoende in beeld gebracht door middel van camera's. Camerabeelden worden tot ten minste 9 dagen bewaard. Indien er een incident heeft plaatsgevonden in het horecabedrijf, worden de camerabeelden ten minste tot 9 dagen na melding of aangifte van het incident bewaard.
  5. Rekeningen van en behorende bij de VIP-tafel dienen giraal te worden betaald; contante betalingen worden niet geaccepteerd.
  6. Flessen alcoholhoudende drank dienen in het gehele horecabedrijf giraal te worden voldaan.
  7. Waar het de veiligheidsmaatregelen betreft mogen VIP-gasten in geen geval een voorkeursbehandeling krijgen ten opzichte van de reguliere gasten.

Het college heeft op 13 februari besloten deze voorinspraak vrij te geven. Tot 28 maart 2018 kan via de website een reactie worden gegeven. Na verwerking van de reacties zal het college de nadere regels vaststellen en zullen ze ter bespreking en ter kennisname worden geagendeerd voor de commissie Algemene Zaken.

Terug